Riktlinjer för Karolinska Institutets webbplatser

Regelverket syftar till att bidra till hög kvalitet på webbplatserna så att användbarheten och nyttan för besökaren blir så stor som möjlig. Riktlinjerna beskriver hur Karolinska Institutets webbplatser ska hanteras, samt ger regler för publicering på dessa. Reglerna ska tillämpas av samtliga anställda, anknutna och personer som har i uppdrag att presentera Karolinska Institutet på webben.

Alla webbplatser där Karolinska Institutet står som avsändare räknas som en webbplats vid Karolinska Institutet och omfattas av dessa regler. I vissa fall kan ett ansvar vara delat med någon annan organisation; i dessa fall ska hänsyn tas till båda organisationerna.

Riktlinjerna omfattar följande delar:

  • Ansvar och roller. Ansvarsfördelning och organisation kring webbsidor. 
  • Innehåll. Avsändare, innehållets struktur, målgrupper, uppdatering av innehåll
  • Etiska regler.
  • Språk. Tvåspråkighet och klarspråk
  • Profilsida.
  • Utseende. Grafisk profil och varumärke.
  • Domän. Grafisk profil och domännamn.
  • Tillgänglighet. WCAG 2.1
  • Personliga webbsidor. 
  • Arkivering och gallring.

Riktlinjerna i sin helhet