Resurser för att planera och designa utbildning

Här finns material om att planera och designa utbildning och kurser. Hur ser förutsättningarna ut, vilka är studenterna och vad är viktigt att tänka på?

Tre studenter som tittar på en surfplatta tillsammans.
Foto: GettyImages.

Pedagogisk grundsyn

KI har en pedagogisk grundsyn, ett ramverk att ta stöd och inspiration av. KI:s pedagogiska grundsyn.

Utbildningarnas innehåll

Utbildningarnas innehåll hittar du material och styrdokument som rör innehållet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Anordna forskarutbildningskurser 

Om du ska anordna en forskarutbildningskurs eller annan lärandeaktivitet för doktorander finns information om planering, genomförande och efterarbete på Anordna forskarutbildningskurser och aktiviteter.

Kursdesign

Kurs i kursdesign

Gå kursen Kursdesign!

Teambaserat lärande (TBL)

Film, självstudiekurs och kurser om TBL.

Hybridundervisning

Material och tips att tänka på vid hybridundervisning

Tillgänglighet

Upphovsrätt

Upphovsrätt i utbildning

Lika villkor i utbildning

Här hittar du verktyg, checklista och litteraturtips om lika villkor i utbildning.

Internationalisering inom utbildning

Internationalisering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Hållbar utveckling

Integrering av hållbar utveckling inom utbildningen på KI

Producera lärandeaktiviteter

Här hittar du information och resurser för att producera film och ditt eget undervisningsmaterial. Producera lärandeaktiviteter