Skip to main content

Resor och utlägg på LIME

På denna sida finns information om hur du går tillväga vid resor i tjänsten och utlägg för dig som är medarbetare vid LIME.

Resa i tjänsten

En tjänsteresa är en resa som du gör i arbetet. Den ska planeras i samråd mellan dig och din chef. Alla tjänsteresor skall bokas med KI:s avtalsresebyrå BCD Travel.

Från och med 20 december 2019 behöver du inte längre göra någon reseorder innan din tjänsteresa. Detta gäller både inrikes- samt utrikesresor.

Tänk gärna på:

  • Miljöaspekterna när du väljer färdmedel. Vid resor under 50 mil är tåg att föredra före flyg. Vid resa till Göteborg ska du alltid välja tåg. Använd kollektivtrafiken i första hand och boka alltid resan i ekonomiklass.
  • Att en reseräkning ska registreras så snart som möjligt men senast tre månader efter att resan är avslutad.

Beställning av tjänsteresa

Som KI-anställd behöver du skaffa en resenärsprofil. Detta gör du enklast genom att kontakta institutionens kontaktperson för resor, Therese Wahlström, som förser dig med inloggningsmail till reseportalen BCD Travel (f d TicketBiz Travel) där du själv fyller i din profil och beställer dina resor.

Ska resan beställas för en gästs räkning, vänd dig till den person i din forskargrupp/enhet som är resebeställare.

Försäkring

Villkoren för tjänstereseförsäkringen hittar du hos Kammarkollegiet.se. Ta med villkoren på resan så att du vet vad som gäller om skada skulle uppstå.

Vid resor till EU/EES-länder ska du ta med det europeiska sjukförsäkringskortet som du beställer från Försäkringskassan.

Vid resor till övriga länder ska du ta med ett personligt försäkringskort som HR utfärdar.

Utlägg

Tidsplan för utlägg / reseräkningar

Alla utläggsärenden inskickade i PA-webben och med komplett underlag inlämnat till Ekonomi senast den 5:e i månaden, garanteras komma med i nästkommande körning.

Reser du mycket i tjänsten?

Då kan det vara lämpligt att skaffa ett betalkort (med personligt betalningsansvar). På så sätt slipper du lägga ut pengar ur egen ficka utan kan ta det på kortet och hinna få ersättning via Primula innan fakturan förfaller till betalning.

KI har tecknat ett ramavtal med Eurocard, American Express och ICA kortet för detta syfte.

Behöver du åka taxi i tjänsten?

Hör med närmaste administratör för hjälp med att boka taxi.

Önskar du boka taxi själv, antingen online eller via mobiltelefon, vänd dig först till din närmaste chef för att få behörighet att boka själv. Därefter behöver en resenärsprofil skapas för att få fullständig behörighet. Therese Wahlström är kontaktperson för taxibokningsbehörigheter.