PUF-V en partner i ett Erasmus-utbildningsprogram för implementerings vetenskap

Två avdelningar vid Karolinska Institutet är partners i ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som nyligen finansierats av Erasmus +, Strategiska partnerskap för högre utbildning.

Members of the Erasmus educational program project group, 2018 standing outside.
Medlemmar i utbildningsprojektgruppen, 2018.

Två avdelningar (LIME och NVS) vid KI är partners i ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som nyligen finansierats av Erasmus +, Strategiska partnerskap för högre utbildning. Chefen för PUF-V Ann Rudman (CNS) är inblandade tillsammans med Anne-Marie Boström (NVS) och Procome-medlemmar, Anne Richter, Henna Hasson och Anna Bergström (LIME). Huvudsökanden var Västra Norrlands Högskola, Bergen, och de övriga samarbetspartnerna är Högskolan Dalarna, Bangor University, Storbritannien och Escola Superior De Enfermagem De Coimbra, Portugal.

Utbildningsprojektet är utformat för att öka genomförandekapaciteten hos hälso- och sjukvårdspersonal. Vi ska upprätta en läroplan för implementeringsvetenskap för master- och doktorandnivå. Läroplanen ska samproduceras med relevanta intressenter för att säkerställa att den uppfyller utomstående behov (t.ex. hälso- och socialvårdstjänster, serviceansvariga, beslutsfattare inom högre utbildning, hälso- och sjukvård samt medborgare) och interna personal och studenter) intressenter. Dessutom kommer ett europeiskt nätverk för genomförande av vetenskap och utbildning (EISEN) att inrättas, som syftar till att stärka genomförandevetenskapen i Europa.