Program lärardagen 2023: Utbildning och lärande i en föränderlig värld

På lärardagen 2023 fokuserar vi på hur vi hanterar omgivningens konstanta förändring och fortfarande kan erbjuda världens främsta utbildningar inom hälso- och sjukvård och medicin.

Vi lever in en tid med stora förändringar. Pandemi, det säkerhetspolitiska läget och nya tekniska möjligheter - allt har inneburit utmaningar för Karolinska Institutet. Hur kan vi hantera omgivningens konstanta förändring och fortfarande erbjuda en av världens främsta utbildningar?

Programmet lyfter olika aspekter på hur vi kan vara innovativa och integrera de förändringar/förbättringar som vi ser möjliga, i en pågående verksamhet och på ett hållbart sätt.

Foto av en person med VR-glasögon på sig.
Foto: Storyblocks/UoL.

Praktiskt 

Dag och tid: 27 september 2023 (heldag). Registrering från 08.15.
Plats: NEO (Blickagången 16), campus Flemingsberg. Lunch och workshops på eftermiddagen: Alfred Nobels allé 8.

Anmälan: Lärardagen 2023 är fullbokad men du kan skriva upp dig på reservlistan. Använd länken under 'Anmälan' längre ner på sidan. Har du fått förhinder? Kom ihåg att avboka så ger du plats åt någon annan! Information om hur du gör finns i bekräftelsemejlet du fick vid anmälan. Annars kan du höra av dig till event-uol@ki.se.

Hybrid: Utifrån det stora intresset för årets lärardag kommer det finnas möjlighet att streama och lyssna in förmiddagen live. Anmäl dig för att följa eventet digitalt längre ner under 'Anmälan'.

Program

Välj workshops för eftermiddagen

Mellan 13.30-16.45 kan du delta på olika workshops i lokaler på Alfred Nobels Allé 8. Du får ett mejl med information om hur du bokar plats på workshops.

Workshops

Huvudtalare

Carl Heath, RISE.
Carl Heath, RISE. Foto: RISE.

Carl Heath

Carl Heath är senior forskare och fokusledare för området resilienta informationssystem vid RISE (Research Institutes of Sweden). Fokusområdet syftar till att stärka förutsättningarna för ett tryggt och resilient samhälle i en digital tid.

Carl har ett forskningsintresse inom samhällets digitala strukturomvandling, framförallt rörande frågor kopplade till demokrati, digital resiliens, innovation och lärande.

Mike Sharples, Professor of Educational Technology at the Open University.
Mike Sharples. Foto: Open University.

Mike Sharples

Mike Sharples är internationellt känd för sin forskning kring användarcentrerad design av teknologi och miljöer för lärande. Hans nuvarande fokus är användandet av generativ AI inom utbildning på ett innovativt och etiskt sätt. Han är professor inom "Educational Technology" vid Open University (UK). Mikes föreläsning är på engelska.

Registrera dig

Om Lärardagen

KI:s Lärardag arrangeras av Enheten för Undervisning och lärande på uppdrag av Kommittén för utbildning på grund- och avancerad nivå, samt Kommittén för forskarutbildning.

Lärardagen arrangeras på svenska men några programpunkter hålls på engelska.

KG
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-09-27