Program lärardagen 2023: Utbildning och lärande i en föränderlig värld

På lärardagen 2023 fokuserar fokuserar vi på hur vi hanterar omgivningens konstanta förändring och fortfarande kan erbjuda en av världens främsta utbildningar inom hälso- och sjukvård och medicin.

Foto av en person med VR-glasögon på sig.
Foto: Storyblocks/UoL.

Dag och tid: 27 september 2023 (heldag)
Plats: Campus Flemingsberg

Vi lever in en tid med stora förändringar. Pandemi, det säkerhetspolitiska läget och nya tekniska möjligheter - allt har inneburit utmaningar för Karolinska Institutet.

På årets lärardag fokuserar fokuserar vi på hur vi hanterar omgivningens konstanta förändring och fortfarande kan erbjuda en av världens främsta utbildningar inom hälso- och sjukvård och medicin.

Program

Programmet kommer att lyfta olika aspekter på hur vi kan vara innovativa och integrera de förändringar/förbättringar som vi ser möjliga, i en pågående verksamhet och på ett hållbart sätt?

Huvudtalare

För förmiddagen välkomnar vi:

Mike Sharples

"Mike Sharples is Emeritus Professor of Educational Technology in the Institute of Educational Technology at The Open University, UK. His research involves human-centred design of new technologies and environments for learning.

His research focus is human-centred design of technologies for learning. My main current interest is 'citizen inquiry' - a fusion of citizen science and inquiry-based learning."

Carl Heath

"Carl Heath är senior forskare och fokusledare för området resilienta informationssystem vid RISE (Research Institutes of Sweden). Fokusområdet syftar till att stärka förutsättningarna för ett tryggt och resilient samhälle i en digital tid.

Carl har ett forskningsintresse inom samhällets digitala strukturomvandling, framförallt rörande frågor kopplade till demokrati, digital resiliens, innovation och lärande."

Workshops

Under eftermiddagen kan du delta i workshops om vad aktivt och studentcentrerat lärande innebär i dagens kontext, och hur lärare/kursansvariga kan förhålla sig till ny teknologi och nya utmaningar.

Programmet uppdateras

Arbetet med programmet pågår och uppdateras löpande under våren/sommaren. 

Hålla workshop?

Vill du hålla i en av eftermiddagens workshops, kopplat till temat? Skicka in intresse redan nu! Exempel: 

  • Tillämpning av aktivt- och studentcentrerat lärande i dagens kontext (i förhållande till ny teknik)?  
  • Som lärare/kursansvarig, hur förhåller vi oss till ”nymodigheter” och nya krav och utmaningar?  

Skicka in förslag på workshop