Processchema för inköp- och upphandling

Observera att nedan excelfil är en översiktlig process för inköp och upphandling.

Processchema