Processchema för inköp- och upphandling

Observera att nedan excelfil är en översiktlig process för inköp och upphandling.

Processchema 

JD
Innehållsgranskare:
Josef Dadoun
2023-09-15