Processchema för inköp- och upphandling

Observera att nedan excelfil är en översiktlig process för inköp och upphandling.

Processchema 

JD
Innehållsansvarig:
Anne-Marie Windahl
2022-07-14