Praktikprogram för postdocs och forskare

Detta program är öppet för postdocs och forskare anställda på KI eller på ett KI stipendium, före och under praktikperioden. KI Karriärservice erbjuder ca 30 praktikplatser med finansierad lön/stipendium, på ett företag eller organisation inom både privat och offentlig sektor varje år.

Se engelska sidan för mer info och aktuella projekt.

 

Aktuella praktikprojekt

Du kan söka till max 3 projekt /utlysning
Se engelska sidan.

Behörighet

För att vara behörig att söka måste du:

 1. Ha en PhD
 2. Ha en tidsbegränsad anställning på KI eller inneha ett KI stipendium
 3. Få samtycke av både din chef och HR på institutionen

Allmän process

Medverkande företag och organisationer skickar förslag på praktikprojekt till Karriärservice som utlyser praktikprojekten. Sökande kan söka upp till tre projekt per utlysning. Företagen och organisationerna genomför intervjuer med de kandidater de är intresserade av och väljer slutkandidat. Karriärservice meddelar sedan vilka som blivit erbjudna praktikplatserna.

Medverkande organisationer delfinansierar praktikprogrammet. Organisationerna kan förlänga praktikperioden, mot att kostnaden för lön eller stipendium tas på företaget.

Graphical overview of the internship process for postdocs and early career researchers organized by KI Career Service

Ansökningsprocessen

 1. Få samtycke av både din chef och HR på institutionen och fyll i ett ’’confirmation letter’’.
  Spara dokumentet med ditt NAMN: Förnamn-Efternamn_Confirmation.pdf
   

 2. Skräddarsy CV:n och följebrev till respektive praktikprojekt du vill söka (max 3). Spara dokumenten med ditt NAMN: Förnamn-Efternamn_CV_Företagsnamn.pdf och Förnamn-Efternamn_Cover-Letter_Företagsnamn.pdf
   

 3. Ladda upp dina dokument till KIs samarbetsportal genom att gå till det relevanta projektet under rubriken "Aktuella praktikprojekt":
     - Dit ’’confirmation letter’’ under "... Supervisor Confirmation Letters ..." projektet
     - CV:n och följebrev under projektet du vill söka

  Ansökningar som inkommer senare beaktas inte, och vi rekommenderar att du ansöker i god tid.

 4. Du kan titta på eller ändra dina ansökningar efteråt genom att logga in på rekryteringssystemet.

 

Uppstår det problem, skicka ett mail till career-service@ki.se.

 

Frågor & svar

F: Kan jag söka utan intyg från handledare och HR?
S: Nej. Karriärservice och företagen måste veta att din handledare godkänner eventuell praktik.

F: Min handledare är på resande fot och kan inte signera intyget i tid. Vad ska jag göra?
S: Be handledaren konfirmera att hen stödjer din ansökan genom att maila career-service@ki.se Be även HR signera att ditt kontrakt löper under hela praktikperioden. När din handledare är tillbaka mailar du Karriärservice slutgiltigt intyg med alla signaturer.

F: Är det ok att skicka e-signerat ”confirmation letter”?
S: Ja, det går bra. Här finns information om vilket verktyg KI använder för detta. https://medarbetare.ki.se/elektronisk-underskriftstjanst-for-hr

F: Ska jag skicka min ansökan direkt till företaget/organisationen?
S: Nej. Du måste söka via vårt ansökningssystem och Karriärservice kommer att godkänna behörighet för att söka praktik.

F: Jag är inte anställd som postdoc eller forskare. Kan jag söka praktik?
S: Du kan söka om du har en PhD och är visstidsanställd på KI samt har ett signerat intyg från chef och HR.

F: Jag är postdoc på stipendium. Kan jag söka?
S: Ja, om du har ett KI stipendium och har ett signerat intyg från chef och HR. Om du har en annan typ av stipendium från extern källa behöver du undersöka om finansiären medger att du spenderar delar av detta på praktik.

F: Jag har skickat in mitt CV och handledarens confirmation letter, vad händer nu?
S: Karriärservice kommer att kontrollera ditt confirmation letter. Om du är berättigad, kommer företaget att få tillgång till ditt CV. De har sedan ett par veckor på sig att läsa alla ansökningar, intervjua kandidater och ge oss deras ranking. Vi kommer att kommunicera med dig om du blir vald och fråga om du vill acceptera eller avstå från erbjudandet. Det kan vara så att du rankas som toppkandidat av flera företag, och i så fall får välja vilket företag du vill göra praktik på. När alla praktikplatser har tilldelats, informerar vi alla som inte valts ut.

F: Hur lång tid tar ansökningsprocessen?
S: Vanligtvis tar processen cirka fyra veckor efter deadline för att ladda upp ansökningarna. Information om processen skickas löpande från Karriärservice.

F: Kommer min handledare/institution kompenseras för min lönekostnad inklusive INDI?
S: Ja.

F: Hur går processen kring kompensation för min lön till?
S: Din administratör på institutionen (vanligtvis HR-personal) fyller i rekvistionsblanketten och skickar denna till Karriärservice.

F: Jag har sökt och gjort praktik tidigare. Kan jag söka igen?
S: Ja, om du uppfyller tidigare kriterier för anställning vs stipendium och om din chef och HR signerar intyget. Du kan inte söka till samma företag eller organisation där din tidigare praktik utfördes.

F: Jag har hittat en praktikplats på egen hand. Kan jag bli kompenserad för min praktiklön av Karriärservice?
S: Nej.

F: Jag har förslag på ett praktikföretag som inte varit med tidigare i programmet som kan vara av intresse för andra doktorander. Vad kan jag göra för att få med företaget i programmet?
S: Du kan föreslå Karriärservice att kontakta företaget för att höra om de är intresserade av att medverka.

F: Jag är doktorand och vill söka praktik. Vad ska jag göra?
S: Doktorander är välkomna att söka kursen “Career skills for scientists”. Antagna doktorander i denna kurs har möjlighet att söka en månads praktik. Kursen ges på våren, I februari och mars och du kan söka i kurskatalogen, oktober-november.

Kontakt

Frågor? Mejl career-service@ki.se!

RT
Innehållsgranskare:
Ayla De Paepe
2022-05-05