Praktik i staten

Regeringen har beslutat att ge myndigheter fortsatt uppdrag att mellan 1/1 2021 och den 31/12 2023 tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande samt för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Syftet är att dessa personer ska lära sig svenska, få ett ökat kontaktnät och få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete. Att ta emot praktikanter kan också vara en möjlighet för KI att arbeta med inkludering men även att upptäcka och ta tillvara kompetens.

Praktikanten ska vara inskriven hos arbetsförmedlingen och kvinnor och män ska ges samma möjlighet till praktikplats. Praktikperioden kan vara i upp till sex månader, hel- eller deltid. Vi rekommenderar att skriva avtal på tre månader som sedan enkelt kan förlängas tre månader. Behöver praktiken avbrytas i förtid finns inte någon uppsägningstid att beakta.

Praktik kan handla om enklare uppgifter som att hjälpa till i receptionen, arkiv, administrativa uppgifter, vaktmästeri. Det går även att hitta lämpliga kandidater till laboratorieverksamhet, ekonomi eller HR. Varje praktikant ska ha en handledare.

En praktikant är inte anställd av KI, utan ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och får sin ersättning och försäkring genom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

En praktikant kan behöva anknytas enligt KI:s regler och anvisningar för anknytning. Den institution som tar emot en praktikant måste också ta (eventuella) kostnader för sådan anknytning.

Hur gör man?

Fyll i en kravprofil och skicka till Arbetsförmedlingen. Profilen matchas sedan av Arbetsförmedlingen i dialog med KI mot den praktikant som bäst motsvarar den profilen.

Information och kontakt

På Arbetsgivarverket webbplats kan du läsa mer om vad det innebär att ta emot en praktikant och vilken hjälp och stöd du kan få.

LF
Innehållsgranskare:
2023-01-20