Skip to main content

Planerade institutionsbesök

Med start i oktober kommer rektor Ole Petter Ottersen att besöka våra institutioner.

Detta är ett första tillfälle för rektor att besöka institutionerna och möta medarbetare från KI:s alla verksamheter för samtal och start av en dialog. Institutionerna avgör vad besöken ska innehålla och utformar mötet efter vad som är angeläget att visa och diskutera så att mötet bäst speglar respektive verksamhet.

Bokade datum för besök på respektive institution:

29 september

08.30-10.30 Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED)

2 oktober

10.30-12.30 Institutet för miljömedicin (IMM)

5 oktober

13.00-15.00 Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)

12 oktober

09.00-11.00 Institutionen för neurovetenskap (Neuro)

12.00-14.00 Enheten för toxikologiska vetenskaper (Swetox, Södertälje)

17 oktober

11.00-13.00 Institutionen för medicin, Solna (MedS)

18 oktober

09.00-11.00 Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI MedSÖS)

23 oktober

13.00-15.00 Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB)

31 oktober

09.00-11.00 Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

11.00-12.30 Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat)

13.00-15.00 Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)

1 november

17.00-18.30 Institutionen för medicin, Huddinge (MedH)

14 November

10.30-12.00 Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)

22 februari 2018

09.00-11.00 Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)