Planera för din datahantering

Bra datahantering är en del av god forskningspraxis, liksom att diskutera hur du planerar och hanterar dina forskningsdata inom din forskargrupp och med andra partners. Det är också viktigt att hålla reda på relevanta externa krav och att du har de IT-system som krävs.