Pension

Din pension består av flera delar. Du kan ta ut delar av den från 61 år. Du måste själv ansöka och bestämma om hur och när du vill ta ut din pension.

Kolla hur mycket som betalas in till pension - varje månad

Att gå i pension

Pensionsåldern för statligt anställda är 65 år. Den uppnås vid utgången av kalendermånaden före den månad arbetstagaren fyller 65 år. Åldern för rätten att kvarstå i anställning är 68 år, den 1 januari 2023 ändras det till 69 år. Sex till åtta månader innan arbetstagaren fyller 65 år skickas ett brev om pension till hemadressen. Arbetstagaren måste därefter meddela chefen när pensionsavgången ska ske.

Mer information hittar du på Pensionsmyndighetens hemsida.

På minpension.se har du själv möjlighet att göra en översiktlig prognos av din totala pension.

Statlig tjänstepension

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har hand om KI:s pensionsadministration. De kan svara på dina frågor, ge vägledning inför pensionering och hjälpa dig med din ansökan.

Telefon: 020-51 50 40
E-post: kundservice@spv.se

Om du inte själv kontaktar SPV blir du automatiskt kontaktad sju månader före du fyller 65 år.

Så här ansöker du om tjänstepension:

  • Kontakta SPV för att få dina pensionshandlingar hemskickade minst 4 månader innan du vill gå i pension.
  • Fyll i uppsägningsblanketten och e-signera den tillsammans med din Administrativa chef
  • Fyll i och skriv under blanketten Godkänn dina anställningsuppgifter
  • Fyll i pensionsansökan
  • Pensionshandlingarna ska skickas in via e-post till payroll@uf.ki.se.

Vill du få tips inför din pensionering har SPV gjort en film som du hittar här: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/dags-for-pension/

SPV håller även i informationsträffar i Stockholm två gånger per år, där de informerar både om allmän pension och tjänstepension:

För mer information och anmälan:  https://www.spv.se/informationstraffar

Du som är anställd inom staten har tjänstepensionsavtalet PA 16. Det innehåller två avdelningar:

Allmän pension

Den allmänna pensionen består av inkomst-, premie- och garantipension. Under hela ditt liv tjänar du in pengar till din allmänna pension – när du arbetar, studerar, gör värnplikt eller har små barn.

Mer information om pensionssystemet finns hos Pensionsmyndigheten, som också skickar ut det orange kuvertet varje år med information om din allmänna pension.

Delpension

Delpension har funnits sedan 2003 som en möjlighet, men inte en rättighet, inom statlig sektor. Dessa riktlinjer vänder sig till anställda födda före 1988 som omfattas av PA 16 avdelning II, och därmed delpensionsavtalet.

Syftet med delpensionsavtalet är att arbetsgivaren med stöd av avtalet ska kunna öka möjligheterna för äldre anställda att arbeta kvar till ordinarie pensionsålder. Om de tidiga pensionsavgångarna minskar underlättas bl.a. kompetensöverföring i samband med generationsväxling.

Arbetsgivaren har vid sitt beslut om delpension, som vid alla andra verksamhetsbeslut, att främst beakta verksamhetens behov och dess ekonomiska förutsättningar. Vid beslut om delpension ska hänsyn tas till förutsättningarna för verksamheten, inklusive det ekonomiska utrymmet, liksom till den anställdes situation. Delpensionsavtalet förutsätter att beslut om delpension tas efter en individuell prövning.

Avtal om delpension för arbetstagare inom staten, Cirkulär 2003:A 4, 2003-11-12 samt kommentarer till avtal om delpension finns på Arbetsgivarverkets hemsida, www.arbetsgivarverket.se.

Villkoren för delpension finns i Regler för delpension vid KI.

Sjukpension

Om du blir sjuk och får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du genom PA 16 ha rätt till en sjukpension. Storleken på sjukpensionen beror på ditt pensionsunderlag och sjukersättningens omfattning. Det har ingen betydelse hur länge du har arbetat.

Om du slutat din anställning och är sjuk kan du ha rätt till sjukpension eftersom det finns ett efterskydd i PA 16.

Efterlevandepension och livförsäkring

SPV administrerar tjänstegrupplivförsäkringar och efterlevandepension.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S)

Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerade partner, sambo och barn. Om den försäkrades make, maka, registrerade partner eller sambo avlider och inte har en egen tjänstegrupplivförsäkring, ger försäkringen också ett visst skydd för den försäkrade.

Förmåner som kan utges enligt TGL-S är:

  • Begravningshjälp
  • Grundbelopp
  • Barnbelopp

Efterlevandepension

Om förmånstagaren avlider finns under vissa villkor rätt till efterlevandepension (familjepension) till make, maka, registrerad partner, sambo och barn under 20 år.

Ersättningen betalas ut tidsbegränsat eller livsvarigt som månadsbelopp.

Kontakt

SPV:

Telefon: 020-51 50 40
E-post: kundservice@spv.se