Skip to main content

Pedagogiska Akademin

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi består av lärare som visat skicklighet utöver det vanliga inom undervisning och lärande vid Karolinska Institutet. Deras pedagogiska insatser har bedömts som särskilt viktiga för att främja god utbildningskvalitet.

Det övergripande syftet med den pedagogiska akademin är att stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete och engagemang i undervisning och utbildningsfrågor genom att uppmärksamma lärare som visat pedagogisk excellens. Pedagogisk excellens innebär på KI att läraren på olika sätt verkar så att studenters lärande stöds. Detta visas i en pedagogisk meritportfölj och bedöms enligt givna kriterier. Ledamöternas kompetens ses som en viktig resurs för fortsatt pedagogisk utveckling inom KI.

Om Pedagogiska Akademin

Att vara ledamot av den Pedagogiska Akademin (LPA) är en belöning och ett erkännande för excellenta insatser inom utbildningen på Karolinska Institutet.

Ledamöter av Pedagogiska Akademin utgör ett nätverk av lärare som visat intresse för undervisning och pedagogisk utveckling. De har inget fast åtagande men är en stor tillgång för Karolinska Institutet där de genom sin långa erfarenhet verkar för pedagogisk utveckling på olika sätt. Utifrån sina erfarenheter och kompetens utgör ledamöterna föredömen för kollegor med pedagogiskt intresse.

Ledamöternas verkar exempelvis för:

  • att initiera pedagogiska diskussioner
  • kompetensutveckling för kollegor
  • spridning av undervisningserfarenheter och pedagogiska kunskaper
  • pedagogisk kompetens vid bedömning av pedagogiska meriter

Ledamöter av Pedagogiska Akademin på Karolinska Institutet har utsetts som excellenta lärare vilket innebär att de har omfattande erfarenhet av undervisning inom både grundutbildning och andra utbildningsnivåer. Vidare har de visat pedagogisk medvetenhet och hur den egna undervisningen vilar på forskning och beprövad erfarenhet inom lärande och undervisning. De har också visat förmåga att kommunicera med studenter, kollegor och det omgivande samhället.

Att söka till Pedagogiska Akademin

Alla som har en lärartjänst vid Karolinska Institutet (adjunkter, lektorer, professorer), är disputerade och aktiva inom KI:s utbildningar är välkomna med en ansökan. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

En fullständig ansökan i PDF format laddas upp via länken nedan och ska innehålla:

  • En pedagogisk meritportfölj i enlighet med Pedagogiska Akademins mall
  • CV på 1-2 A4-sidor som visar den sökandes utbildnings- och yrkeserfarenheter i enlighet med mall
  • Rekommendation från prefekt med ett utlåtande om den sökande lärarens pedagogiska skicklighet

Övriga handlingar som exempelvis vetenskaplig meritportfölj och kursvärderingar kommer inte att beaktas i bedömningen.

Tips! Tänk på att läsa igenom bedömningskriterierna och att följa mallen för den pedagogiska meritportföljen, exempelvis ska du beskriva din utveckling av pedagogiska kunskaper. Var även noga med att visa att du har högskolepedagogiska kurser omfattande minst tio veckor. Se länkarna till höger för mallar och mer information.

Ansökan ska vara inne senast 31 maj via denna LÄNK

Respektive komplett ansökan kommer att granskas av externt sakkunnig och ledamot av Pedagogiska Akademin.

Se intervjuer med några ledamöter

Läs mer om samtliga ledamöter i Pedagogiska Akademin.

Kontakta

 

Professor

Lena Nilsson-Wikmar

Telefon:08-524 888 48

Enhet:Sektionen för fysioterapi

E-post:Lena.Nilsson-Wikmar@ki.se