Skip to main content

Pågående projekt på IT-avdelningen

Samordnad IT, utrullningen av Windows 10 samt nätverken är några stora projekt som IT-avdelningen jobbar med just nu.

Samordnad IT-drift

Ett omfattande förändringsarbete med fokus på central IT-hantering inom KI drivs i form av ett projekt kallat Samordnad IT-drift. Projektet syftar till att mer aktivt stödja kärnverksamheten genom att erbjuda en enhetligare IT-drift och stabil hantering av IT-miljön på KI. Leveransen är grundläggande, infrastrukturella bastjänster med lagring, hantering av klienter, nätverk mm.

Mer information om Samordnad IT

Windows 10

Alla datorer som hanteras av IT-avdelningen och har Windows som operativsystem kommer att behöva uppgradera till Windows 10 under 2019. I januari 2020 slutar Microsofts support för Windows 7, vilket betyder att Microsoft inte längre lanserar nya säkerhetsuppdateringar för Windows 7.

Projektledare: Michele Di Geronimo. Läs mer om projektet Windows 10.

Fortsatt arbete med förbättrat nätverk på KI:s båda campus

ITA moderniserar infrastrukturen för KI:s nätverk genom att uppföra ett nytt nätverk på Campus Solna och Campus Flemingsberg. Det nya nätverket skapar möjligheter att effektivt och snabbt kunna hantera stora datamängder, till exempel forskningsdata. Samtidigt med prestandan kommer säkerheten och skydd mot intrång att förbättras. Det nya nätverket kommer att färdigställas successivt och införs både på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Projektledare: Susanne Magnusson.

Integrationsplattform

Integrationsplattformen KIIP är nu i produktion och ska stödja behoven av att integrera KI:s system och applikationer med varandra. Applikationerna kan vara allt från Legacy On-Premise applikationer, IaaS och PaaS baserade applikationer, till i framtiden mer och mer SaaS baserade lösningar. Integrationerna ska kunna skapas mellan såväl interna system inom KI som mot externa partners.

Utifrån de olika behoven kan man urskilja olika scenarier för integration. Ett uttalat mål i KI:s strategi för integration är att använda komponenter i Microsoft Azure där det är möjligt. De många möjligheterna i Azure är en viktig del av KIIP:s förmåga att kunna åstadkomma flexibla integrationer mellan olika typer av system.

Godkända teknologier för integration är för närvarande:

 • Api Service ( https / REST )
 • Web Service ( SOAP )
 • Azure Api Management
 • Azure Service Bus Service Relay
 • SFTP File Transfer
 • Service Bus Queues/Topics

Behoven att integrera system med varandra kan delas in i olika scenarier beroende på

 • var de integrerande parterna finns i organisationen
 • var de är lokaliserade
 • vilken part som producerar och konsumerar data
 • vilken informationsklass data har
 • vilken teknologi som är möjlig att använda

Projektledare: Mats Andersson