OV.Tandreglering

Organisation: OV Universitetstandvården avdelningen

Postadress: OV Universitetstandvården, OV Tandreglering, 171 77 Stockholm

Anställda

Helena Babazadeh tandsköterska
Elisabeth Berry receptionist
Helene Bohlin ortodontiassistent
Sinan Dehrab tandläkare, specialist
Niels Ganzer övertandläkare
Louise Kleveblad tandsköterska
Yvonne Larsson tandtekniker
Hedieh Setayesh klinisk handledare
Ewa Sieminska tandsköterska
Lotta Strandberg tandtekniker
Simon Sundell ST-tandläkare
Veronica Vegvari tandsköterska