OV.UTA.Tandreglering

Organisation: OV.Universitetstandvården avdelningen

Postadress: OV Universitetstandvården, OV UTA Tandreglering, 171 77 Stockholm

Anställda

Ruaa Al-Robay tandsköterska
Elisabeth Berry receptionist
Helene Bohlin ortodontiassistent
Sinan Dehrab tandläkare, specialist
Niels Ganzer adjunkt/övertandläkare
Yvonne Larsson tandtekniker
Helena Serenius tandsköterska
Massoud Shakib Pour tandläkare, specialist
Lotta Strandberg tandtekniker
Louise Tano tandsköterska
Veronica Vegvari tandsköterska