Skip to main content

OV.Prevention & sjukdomsbehandling

Organisation: OV Universitetstandvården

Postadress: OV Universitetstandvården, OV Prevention & sjukdomsbehandling, 171 77 Stockholm

Anställda

Elisabeth Augustinsson Palmqvist klinisk handledare
Marisol Barrera klinisk handledare
Åsa Bergholm Annan grund
Marie-Louise Bjerdahl tandsköterska
Marie Borgeström Larsson klinisk handledare
Robin Boström klinisk handledare
Jonas Erdenborg klinisk handledare
Matilde Ericson-Stahre klinisk handledare
Yolanda Gaete tandsköterska
Anita Häggblom adjunkt
Gunnar Johannsen adjunkt
Ann-Christin Johansson adjunkt
Anton Jonsson klinisk handledare
Michelle Lau klinisk handledare
Pernille Linnerud klinisk handledare
Agneta Matslova tandsköterska
Stefan Morge Anknuten till Undervisning/handledning
Rebecca Naumann Bergman klinisk handledare
Dalia Noel tandsköterska
Anette Norman adjunkt
Hanna Pesonen Strand klinisk handledare
Evelina Wang klinisk handledare
Daniela Vidojevic universitetstandläkare
Claudette Vityszin Sundin tandsköterska
Qing Ye