Skip to main content

Organisation:

Postadress: OV Universitetstandvården, OV Prevention & sjukdomsbehandling, 171 77 Stockholm

Employees

Stefan Morge Anknuten till Undervisning/handledning
Claudette Vityszin Sundin tandsköterska
Elisabeth Augustinsson Palmqvist klinisk handledare
Anette Norman adjunkt
Anita Häggblom adjunkt
Patricia De Palma adjunkt/övertandläkare
Marie Borgeström Larsson klinisk handledare
Hanna Pesonen Strand klinisk handledare
Ann-Christin Johansson adjunkt
Gunnar Johannsen adjunkt
Daniela Vidojevic universitetstandläkare
Anna Berg
Jonas Erdenborg klinisk handledare
Pernille Magnusson klinisk handledare
Michelle Lau klinisk handledare
Matilde Ericson-Stahre klinisk handledare
Anton Jonsson klinisk handledare
Qing Ye
Robin Boström klinisk handledare
Dalia Noel tandsköterska
Agneta Matslova tandsköterska
Margareta Hammarlund tandsköterska
Agneta Olsson tandsköterska
Marie-Louise Bjerdahl tandsköterska
Yolanda Gaete tandsköterska
Evelina Wang klinisk handledare