OV.Prevention & sjukdomsbehandling

Organisation: OV Universitetstandvården avdelningen

Postadress: OV Universitetstandvården, OV Prevention & sjukdomsbehandling, 171 77 Stockholm

Anställda

Havili Alpak klinisk handledare
Suha Ashraf klinisk handledare
Elisabeth Augustinsson Palmqvist klinisk handledare
Mahsa Baligh klinisk handledare
Gabriel Baranto klinisk handledare
Marisol Barrera klinisk handledare
Ann-Charlotte Berggren klinisk handledare
Åsa Bergholm Annan grund
Marie-Louise Bjerdahl tandsköterska
Emelie Boberg tandhygienist
Robin Boström klinisk handledare
Mahmoud El Sayed klinisk handledare
Matilde Ericson-Stahre klinisk handledare
Yolanda Gaete tandsköterska
Azzal Ghaiad klinisk handledare
Aikaterini Gkonou klinisk handledare
Gunnar Johannsen adjunkt
Ann-Christin Johansson adjunkt
Michelle Lau klinisk handledare
Sebastian Malmqvist adjunkt
Nikita Maluenda klinisk handledare
Ajla Marjanovic tandsköterska
Agneta Matslova tandsköterska
Dalia Noel tandsköterska
Hanna Pesonen Strand klinisk handledare
Evelina Wang klinisk handledare
Daniela Vidojevic universitetstandläkare
Qing Ye klinisk handledare
Joanna Zalewska tandsköterska