OV.Odontologisk radiologi

Organisation: OV Universitetstandvården avdelningen

Postadress: OV Universitetstandvården, OV Odontologisk radiologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Sophia Arledal adjunkt
Cinar Aziman tandläkare, specialist
Elena Borsci ST-tandläkare
Shivi Chopra klinisk handledare
Patricia De Palma verksamhetschef
Basel Khalil klinisk handledare
Maria Lundgren tandsköterska
Lina Lundh tandsköterska
Tobias Regnstrand ST-tandläkare
Ludvig Sahlberg klinisk handledare
Alice Vassiliou klinisk handledare