OV.UTA.Odontologisk radiologi

Organisation: OV.Universitetstandvården avdelningen

Postadress: OV Universitetstandvården, OV UTA Odontologisk radiologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Sophia Arledal adjunkt
Cinar Aziman tandläkare, specialist
Elena Borsci klinisk handledare
Shivi Chopra klinisk handledare
Patricia De Palma verksamhetschef
Basel Khalil klinisk handledare
Maria Lundgren tandsköterska
Lina Lundh tandsköterska
Tobias Regnstrand ST-tandläkare
Ludvig Sahlberg klinisk handledare
Alice Vassiliou klinisk handledare