OF.Ortodonti & pedodonti.Pedodonti

Organisation: OF.Ortodonti & pedodonti

Postadress: OF Odontologi, OF Ortodonti & pedodonti Pedodonti, 171 77 Stockholm

Anställda

Maria Anderson Anknuten till Forskning
Monica Barr Agholme Anknuten till Forskning
Ida Brännemo doktorand
Fernanda Cunha Soares Anknuten till Forskning
Göran Dahllöf professor, senior
Kaja Eriksson Anknuten till Forskning
Carina Fei doktorand
Margaret Grindefjord Anknuten till Forskning
Tove Hasselblad Anknuten till Forskning
Annika Julihn Anknuten till Forskning
Therese Kvist adjunkt
Tulay Lindberg forskare
Barbro Malmgren Anknuten till Forskning
Md Abdul Alim postdoktor
Gunilla Pousette Lundgren universitetsadjunkt
Robert Schibbye doktorand
Eva Segelöv avdelningsadministratör
Georgios Tsilingaridis universitetslektor, bitr