OF.Ortodonti & pedodonti.Pedodonti

Organisation: OF.Ortodonti & pedodonti

Postadress: OF Odontologi, OF Ortodonti & pedodonti Pedodonti, 171 77 Stockholm

Anställda

Mahfuz Akhter Anknuten till Undervisning/handledning
Maria Anderson Anknuten till Forskning
Ida Brännemo doktorand
Fernanda Cunha Soares Anknuten till Forskning
Göran Dahllöf Anknuten till Forskning
Kaja Eriksson Anknuten till Forskning
Carina Fei doktorand
Anna Kats Anknuten till Forskning
Therese Kvist adjunkt
Tulay Lindberg forskare
Gunilla Pousette Lundgren Anknuten till Forskning
Robert Schibbye doktorand
Eva Segelöv avdelningsadministratör