Skip to main content

Organisation:

Postadress: OF Odontologi, OF Ortodonti & pedodonti Pedodonti, 171 77 Stockholm

Employees

Göran Dahllöf professor, senior
Ida Brännemo
Nina Monsef Johansson doktorand
Robert Schibbye doktorand
Fernanda Cunha Soares Annan grund
Maria Anderson Anknuten till Forskning
Margaret Grindefjord Annan grund
My Blomqvist Anknuten till Forskning
Barbro Malmgren Anknuten till Undervisning/handledning
Tove Hasselblad Annan grund
Annika Julihn Anknuten till Forskning
Gunilla Pousette Lundgren universitetsadjunkt
Georgios Tsilingaridis universitetslektor, bitr
Therese Kvist adjunkt