OF.Oral diagn & rehabilit.Oral diagn & kirurgi

Organisation: OF.Oral diagnostik & rehabilitering

Postadress: OF Odontologi, OF Oral diagn & rehabilit Oral diagn & kirurgi, 171 77 Stockholm

Grupper

OF.Samordnare UTAND
OF.Uppdragsutbildning diagnostik

Anställda

Khaled Almanei Anknuten till Forskning
Helena Arvidsson doktorand
Maria Bankvall Anknuten till Forskning
Nikoo Bazsefidpay Anknuten till Forskning
Daniel Benchimol Anknuten till Undervisning/handledning
Elisabeth Boström senior forskare
Andreas Cederlund Anknuten till Forskning
Reuben Clark Anknuten till Forskning
Jesper Dalum samordnare
Karin Garming-Legert adjunkt/övertandläkare
Nivetha Gavriilidou adjunkt
Mahin Ghorbani Postdoktorala studier
Rahul Harshad Nagadia Doktorand
Robert Heymann adjungerad adjunkt
Fredrik Holmqvist Doktorand
Markus Höglund Doktorand
Reinhilde Jacobs forskare
Carina Krüger Weiner adjungerad adjunkt
Duangjai Lexomboon Anknuten till Forskning
Ronaldo Lira Júnior forskningsspecialist
John Ser Pheng Loh Anknuten till Forskning
Liyan Lu Doktorand
Mirjam Majster Anknuten till Forskning
Elisabeth Morén doktorand
Aron Naimi-Akbar Anknuten till Forskning
Sabrina Naud postdoktor
Peter Nilsson Anknuten till Forskning
Carina Pekkari Doktorand
Tajpara Poojabahen postdoktor
Adrian Salinas Fredricson Doktorand
Gunilla Sandborgh Englund professor
Pia Skott Anknuten till Forskning
Michal Jacek Sobkowiak adjunkt
Per Stjernfeldt Doktorand
Rachael Sugars lektor
Sabrina Svedjevik tandläkare, specialist
Margaret Sällberg Chen professor
Nikolce Tudzarovski forskningssamordnare
Mina Tägt klinisk handledare
Mattias Ulmner adjungerad adjunkt
Åsa Wiksten klinisk handledare
Inger Wårdh lektor/övertandläkare
Niko Vähäsarja doktorand