OF.Orala sjukdomar.Oral hälsa & Parodontologi

Organisation: OF.Orala sjukdomar

Postadress: OF Odontologi, OF Orala sjukdomar Oral hälsa & Parodontologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Kai Bao forskningsspecialist
Kåre Buhlin lektor/övertandläkare
Patricia De Palma verksamhetschef
Per-Erik Engström Annan grund
Jonas Erdenborg universitetsadjunkt
Anders Gustafsson professor/övertandläkare
Leif Jansson Anknuten till Undervisning/handledning
Annsofi Johannsen professor
Anton Jonsson Anknuten till Forskning
Dalia Khalil Anknuten till Forskning
Sebastian Malmqvist adjunkt
Nikolaos Mattheos Anknuten till Forskning
Sven Pettersson Professor Emeritus/Emerita
Sonja Rafat doktorand
Angelika Silbereisen universitetsadjunkt
Bengt Sjödin Annan grund
Birgitta Söder Anknuten till Forskning
Tove Zander Doktorand