OF.Administrativa avdelningen

Organisation: OF Odontologi

Postadress: OF Odontologi, OF Administrativa avdelningen, 171 77 Stockholm

Grupper

OF.Adminavd.Ekonomienheten
OF.Adminavd.IT-enheten
OF.Adminavd.HR-enheten
OF.Adminavd.Service- och underhållsenheten

Anställda

Johannes Alemayehou vaktmästare
Roger Bergqvist servicechef
Christer Bogstedt vaktmästare
Kicki Carlsson kommunikatör
Åsa Diberius administrativ chef
Olle Eriksson ekonomichef
Peter Eriksson IT-specialist
Raili Forsell ekonomicontroller
Sherry Furuzanfar systemförvaltare
Fredrik Gradin IT-chef
Pia Hägg Haraldson redovisningsansvarig
Jörgen Johansson HR-chef
Jörgen Jönsson systemadministratör
Anneli Korsheden HR-partner
Malin Lindell HR-partner
Sara Malmström administratör
Mitra Masoudi administratör
Linda Olsson IT-tekniker
Tove Berg handläggare
Karin Röding Extern konsult/Inhyrd personal
Lars Schullström vaktmästare
Eva Wichert ekonomicontroller