Skip to main content

OF.Administrativa avdelningen

Organisation: OF Odontologi

Postadress: OF Odontologi, OF Administrativa avdelningen, 171 77 Stockholm

Grupper

OF.Adminavd.Ekonomienheten
OF.Adminavd.IT-enheten
OF.Adminavd.Personalenheten
OF.Adminavd.Service- och underhållsenheten

Anställda

Lars Fredriksson Annan grund
Tove Berg
Hans Sandberg Annan grund
Fredrik Gradin IT-chef
Jörgen Johansson personalchef
Jörgen Jönsson systemadministratör
Mitra Masoudi administratör
Johan Charro IT-tekniker
Anneli Korsheden personalhandläggare
Tilaye Bekele controller
Cecilia Hultqvist administratör
Charlotte Wikhagen personalhandläggare
Tobias Melin IT-tekniker
Ulf Lindberg vaktmästare
Kenneth Stenbeck IT-specialist
Christer Bogstedt vaktmästare
Lars Schullström vaktmästare
Sherry Furuzanfar systemförvaltare
Anna Manfredsson kommunikatör
Åsa Diberius administrativ chef
Elizabeth Mattsson
Raili Forsell ekonomihandläggare
Pia Hägg Haraldson redovisningsansvarig
Roger Bergqvist servicechef
Tobias Hoffman
Annika Svensson Extern konsult/Inhyrd personal