OF.Administrativa avdelningen

Organisation: OF Odontologi

Postadress: OF Odontologi, OF Administrativa avdelningen, 171 77 Stockholm

Grupper

OF.Adminavd.Ekonomienheten
OF.Adminavd.IT-enheten
OF.Adminavd.HR-enheten
OF.Adminavd.Service- och underhållsenheten

Anställda

Tilaye Bekele ekonomichef
Roger Bergqvist servicechef
Christer Bogstedt vaktmästare
Johan Charro IT-tekniker
Åsa Diberius administrativ chef
Raili Forsell ekonomihandläggare
Sherry Furuzanfar systemförvaltare
Fredrik Gradin IT-chef
Cecilia Hultqvist administratör
Pia Hägg Haraldson redovisningsansvarig
Jörgen Johansson HR-chef
Jörgen Jönsson systemadministratör
Anneli Korsheden HR-partner
Ulf Lindberg vaktmästare
Malin Lindell HR-partner
Sara Malmström administratör
Anna Manfredsson kommunikatör
Mitra Masoudi administratör
Tobias Melin IT-tekniker
Tove Berg handläggare
Lars Schullström vaktmästare
Kenneth Stenbeck IT-specialist
Eva Wichert ekonomihandläggare