Skip to main content

OF.Administrativa avdelningen

Organisation: OF Odontologi

Postadress: OF Odontologi, OF Administrativa avdelningen, 171 77 Stockholm

Groups

OF.Adminavd.Ekonomienheten
OF.Adminavd.IT-enheten
OF.Adminavd.Personalenheten
OF.Adminavd.Service- och underhållsenheten

Employees

Lars Fredriksson Annan grund
Tove Ramos Berg
Tobias Hoffman Anknuten till Undervisning/handledning
Hans Sandberg Annan grund
Nilminie Rathnayake Anknuten till Forskning
Giorgio Gabarrini Anknuten till Forskning
Fredrik Gradin IT-chef
Jörgen Johansson personalchef
Jörgen Jönsson systemadministratör
Mitra Masoudi administratör
Johan Charro IT-tekniker
Anneli Korsheden personalhandläggare
Tilaye Bekele controller
Cecilia Hultqvist administratör
Charlotte Wikhagen personalhandläggare
Tobias Melin IT-tekniker
Ulf Lindberg vaktmästare
Kenneth Stenbeck IT-specialist
Christer Bogstedt vaktmästare
Lars Schullström vaktmästare
Sharareh Furuzanfar systemförvaltare
Anna Manfredsson kommunikatör
Åsa Diberius administrativ chef
Elizabeth Mattsson administratör
Raili Forsell ekonomihandläggare
Pia Hägg Haraldson redovisningsansvarig
Roger Bergqvist servicechef
Annika Svensson Extern konsult/Inhyrd personal