S1.KI SÖS.Forskning.Centrum för hjärtstoppsforskning

Organisation: S1.KI SÖS.Forskning

Postadress:

Anställda

Lis Frykler Abazi Doktorand
Malin Albert Doktorand
Akil Awad Anknuten till Forskning
Ellinor Berglund Anknuten till Forskning
Fredrik Byrsell Doktorand
Denise Bäckström Anknuten till Forskning
Andreas Claesson Anknuten till Forskning
Emelie Dillenbeck Doktorand
Ludvig Elfwén Anknuten till Forskning
Sune Forsberg Anknuten till Forskning
Ingela Hasselqvist-Ax Anknuten till Forskning
Karin Hildebrand Doktorand
Jacob Hollenberg Anknuten till Forskning
Martin Jonsson postdoktor
Johanna Kämpe Doktorand
Elin Lindqvist Doktorand
Anette Nord Anknuten till Forskning
Per Nordberg Anknuten till Forskning
Jens Olsson Anknuten till Forskning
Mattias Ringh Anknuten till Forskning
Gabriel Riva Anknuten till Forskning
Sofia Schierbeck Doktorand