S1.KI SÖS.Forskning.Centrum för hjärtstoppsforskning

Organisation: S1.KI SÖS.Forskning

Postadress:

Anställda

Lis Frykler Abazi Doktorand
Malin Albert Doktorand
Akil Awad Doktorand
Ellinor Berglund forskningsspecialist
Fredrik Byrsell Doktorand
Anders Bäckman forskningssköterska
Andreas Claesson Anknuten till Forskning
Ludvig Elfwén Doktorand
Sune Forsberg Anknuten till Forskning
Ingela Hasselqvist-Ax Anknuten till Forskning
Jacob Hollenberg Anknuten till Forskning
Martin Jonsson forskningsspecialist
Johanna Kämpe Doktorand
Elin Lindqvist Doktorand
Anette Nord Anknuten till Forskning
Per Nordberg Anknuten till Forskning
Mattias Ringh Anknuten till Forskning
Gabriel Riva Anknuten till Forskning
Sofia Schierbeck Doktorand