S1.KI SÖS.Centrum för hjärtstoppsforskning

Organisation: S1.KI SÖS

Postadress:

Anställda

Lis Abazi Doktorand
Malin Albert Anknuten till Forskning
Akil Awad Doktorand
Ellinor Berglund forskningsspecialist
Carl Fredrik Johan Byrsell Doktorand
Andreas Claesson Anknuten till Forskning
Ludvig Elfwén Doktorand
Sune Forsberg Anknuten till Forskning
Ingela Hasselqvist-Ax Anknuten till Forskning
Jacob Hollenberg Anknuten till Forskning
Martin Jonsson doktorand
Elin Lindqvist Anknuten till Forskning
Anette Nord Anknuten till Forskning
Per Nordberg Anknuten till Forskning
Mattias Ringh Anknuten till Forskning
Gabriel Riva Anknuten till Forskning
Sofia Schierbeck Doktorand