Skip to main content

Organisation:

Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskargrupp,övriga, 171 77 Stockholm

Employees

Anders Blaxhult Anknuten till Forskning
Elin Barnekow
Monica Rådestad Anknuten till Forskning
Mihaela Romanitan Anknuten till Forskning
Göran Elinder Anknuten till Forskning
Bo Hejdeman Anknuten till Forskning
Mia Von Euler Anknuten till Forskning
Ihsan Sarman Anknuten till Forskning
Claes Nyman Anknuten till Forskning
Gunnar Lilja Anknuten till Forskning
Ani Maarit Henttonen
Andreas Brännström
Anders Rüter Annan grund
Jan Samuelsson Anknuten till Forskning
Carlos Saro Moncloa Anknuten till Forskning
Shabane Barot
Cecilia Halvorsen Anknuten till Undervisning/handledning
Chunde Li Anknuten till Forskning
Christina Lindberg Annan grund
Anna Von Wachenfeldt Väppling Anknuten till Forskning
Lukas Geary
Albin Dahlquist
Fuad Bahram Annan grund
Per Thunqvist Anknuten till Forskning
Eva Berggren Broström Anknuten till Forskning
Bjöörn Fossum Anknuten till Undervisning/handledning
Helena Agenäs
Lennart Boström Anknuten till Forskning
Hannes Bohman Anknuten till Forskning
Sara Margolin Anknuten till Forskning
Fredrik Sjöstrand
Jouko Kivioja Anknuten till Forskning
Christer Svensen professor, senior
Amanda Jabin Fågelskiöld Annan grund
Karin Sartorius Anknuten till Forskning
Shiva Mansouri Anknuten till Forskning
Camilla Wendt Anknuten till Undervisning/handledning
Göran Bratt Anknuten till Forskning
Birger Winbladh Annan grund
Richard Peter Dwyer Anknuten till Forskning
Elisabet Hagert Anknuten till Forskning
Margareta Westerbotn Anknuten till Undervisning/handledning
Helena Jonsson Rolandsdotter Anknuten till Forskning
Carina Wallén Annan grund
Ove Törring Anknuten till Forskning
Eva Samnegård