S1.KI SÖS.Forskning.Forskargrupp,övriga

Organisation: S1.KI SÖS.Forskning

Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Forskargrupp,övriga, 118 83 Stockholm

Anställda

Fuad Bahram Anknuten till Forskning
Hannes Bohman Anknuten till Forskning
Sven Bringman adjungerad lektor
Maaret Castrén Anknuten till Forskning
Albin Dahlquist Doktorand
Richard Peter Dwyer Anknuten till Forskning
Göran Elinder Professor Emeritus/Emerita
Bjöörn Fossum Anknuten till Undervisning/handledning
Helena Grahn Anknuten till Undervisning/handledning
Elisabet Hagert Anknuten till Forskning
Md. Shahidul Islam forskare
Unn-Britt Johansson Anknuten till Undervisning/handledning
Helena Jonsson Rolandsdotter Anknuten till Forskning
Tomas Karlsson Doktorand
Jouko Kivioja Anknuten till Forskning
Mathias Lundberg Anknuten till Forskning
Petter Malmborg Anknuten till Forskning
Shiva Mansouri Anknuten till Forskning
Tomas Nilsson Doktorand
Thomas Olsson Anknuten till Forskning
Anders Rüter Anknuten till Forskning
Monica Rådestad Anknuten till Undervisning/handledning
Eva Samnegård Anknuten till Forskning
Eric Sandström Anknuten till Forskning
Carlos Saro
Karin Sartorius Anknuten till Forskning
Christer Svensen Professor Emeritus/Emerita
Elin Svensk Doktorand
Ove Törring Anknuten till Forskning
Margareta Westerbotn Anknuten till Forskning
Birger Winbladh Professor Emeritus/Emerita
Anders Åhlin Anknuten till Forskning