S1.KI SÖS.Forskning.Forskargrupp,övriga

Organisation: S1.KI SÖS.Forskning

Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Forskargrupp,övriga, 118 83 Stockholm

Anställda

Fuad Bahram Anknuten till Forskning
Hannes Bohman Anknuten till Forskning
Marianne Brehmer Anknuten till Forskning
Sven Bringman Anknuten till Forskning
Maaret Castrén Anknuten till Forskning
Albin Dahlquist Doktorand
Richard Peter Dwyer Anknuten till Forskning
Göran Elinder Professor Emeritus/Emerita
Jaran Eriksen Anknuten till Forskning
Mattias Günther senior forskare
Elisabet Hagert Anknuten till Forskning
Md. Shahidul Islam forskare
Unn-Britt Johansson Anknuten till Undervisning/handledning
Helena Jonsson Rolandsdotter Anknuten till Forskning
Tomas Karlsson Doktorand
Jouko Kivioja Anknuten till Forskning
Helena Lamin Anknuten till Forskning
Mathias Lundberg Anknuten till Forskning
Petter Malmborg Anknuten till Forskning
Shiva Mansouri Anknuten till Forskning
Nathalie Mobargha Anknuten till Forskning
Tomas Nilsson Doktorand
Thomas Olsson Anknuten till Forskning
Johan Petrini Anknuten till Forskning
Monica Rådestad Anknuten till Undervisning/handledning
Karin Sartorius Anknuten till Forskning
Elin Svensk Doktorand
Joanna Tingström Anknuten till Forskning
Ove Törring Anknuten till Forskning
Margareta Westerbotn Anknuten till Forskning
Anders Åhlin Anknuten till Forskning