Skip to main content

D1.Ortopedi

Organisation: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Postadress: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, D1 Ortopedi, 182 88 Stockholm

Anställda

Erica Arverud Anknuten till Forskning
Marie Ax Anknuten till Forskning
Gustav Bolinder Anknuten till Undervisning/handledning
Yilmaz Demir Doktorand
Max Gordon Anknuten till Forskning
Kristofer Hallberg Doktorand
Carl Johan Hedbeck Anknuten till Forskning
Paula-Therese Kelly Pettersson Anknuten till Forskning
Martin Johan Magnéli Anknuten till Forskning
Olav Muren Anknuten till Forskning
Hans Nåsell Anknuten till Forskning
Jakub Olczak Doktorand
Anders Persson Doktorand
Elsa Pihl Doktorand
Agata Rysinska Doktorand
Björn Salomonsson Anknuten till Forskning
Sara Severin Doktorand
Olof Sköldenberg professor/överläkare
Andre Stark professor
Magnus Ödquist Anknuten till Forskning