D1.Ortopedi

Organisation: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Postadress: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, D1 Ortopedi, 182 88 Stockholm

Anställda

Erica Arverud Anknuten till Forskning
Marie Ax Anknuten till Forskning
Alireza Borjali Anknuten till Forskning
Yilmaz Demir Doktorand
Thomas Eisler Anknuten till Undervisning/handledning
Max Gordon Anknuten till Forskning
Kristofer Hallberg Doktorand
Carl Johan Hedbeck Anknuten till Forskning
Paula-Therese Kelly Pettersson Anknuten till Forskning
Martin Magnéli Anknuten till Forskning
Hans Nåsell Anknuten till Forskning
Jakub Olczak Doktorand
Anders Persson Doktorand
Elsa Pihl Doktorand
Agata Rysinska Anknuten till Forskning
Björn Salomonsson Anknuten till Forskning
Sara Severin Doktorand
Olof Sköldenberg professor/överläkare
Andre Stark professor