H9.CLINTEC.Radiografi

Organisation: H9.CLINTEC

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiografi, 171 77 Stockholm

Anställda

Hanna Dumky Doktorand
Jessica Ekberg administratör
Klas Eriksson Anknuten till Undervisning/handledning
Kent Fridell Anknuten till Undervisning/handledning
Eija Metsälä Anknuten till Forskning
Charlotte Palmqvist adjunkt
Srecko Rijetkovic Anknuten till Undervisning/handledning
Annica Sandberg adjunkt
Maria Sandell adjunkt
Parvin Tavakol Olofsson adjunkt