H9.CLINTEC.Radiografi

Organisation: H9.CLINTEC

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiografi, 171 77 Stockholm

Grupper

H9.CLT.Radiografi.Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anställda

Hanna Dumky adjunkt
Jessica Ekberg administratör
Kent Fridell forskare
Anna Johannisson utbildningsassistent
Eija Metsälä Anknuten till Forskning
Charlotte Palmqvist adjunkt
Srecko Rijetkovic Anknuten till Undervisning/handledning
Annica Sandberg adjunkt
Carina Stenman Anknuten till Undervisning/handledning