H9.CLINTEC.Audiologi

Organisation: H9.CLINTEC

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Audiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

H9.CLT.Aud.Audionomprogrammet

Anställda

Monica Beckius Hellgren administratör
Helene Bergström adjunkt
Jeannette Ekblom Hägerström adjunkt
Annica Hagerman Sirelius adjunkt
Per A. E. Muhr Anknuten till Forskning
Åsa Skjönsberg lektor/klinisk anställning
Anna-Stina Thorssell Ahlm adjunkt
Satu Turunen-Taheri adjunkt
Pernilla Videhult Pierre adjunkt
Katrin Vonderschen adjunkt