H9.CLINTEC.Audiologi

Organisation: H9.CLINTEC

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 Audiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

H9.CLT.Aud.Audionomprogrammet

Anställda

Monica Beckius Hellgren administratör
Helene Bergström adjunkt
Annica Hagerman Sirelius adjunkt
Jeannette Hägerström adjunkt
Ann-Christin Johnson Anknuten till Undervisning/handledning
Per A. E. Muhr Anknuten till Forskning
Åsa Skjönsberg lektor/klinisk anställning
Anna-Stina Thorssell Ahlm adjunkt
Satu Turunen-Taheri adjunkt
Pernilla Videhult Pierre adjunkt
Katrin Vonderschen adjunkt