Skip to main content

Organisation:

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 Öron näs o halssjukd, 171 77 Stockholm

Employees

Marlin Johansson doktorand
Christina Forshell Hederstierna Anknuten till Forskning
Sandra Ekstedt forskningsassistent
Cecilia Drakskog Anknuten till Forskning
Daniel Danielsson
Ola Fridman Bengtsson
Sten Hellström professor, senior
David Landin
Karin Åberg
Björn Palmgren Anknuten till Forskning
Pia Nerfeldt Anknuten till Forskning
Per-Åke Lindestad Anknuten till Undervisning/handledning
Anders Ehnhage Anknuten till Forskning
Sushma Nordemar Anknuten till Forskning
Inger Uhlén Anknuten till Forskning
Eric Hjalmarsson laboratorieingenjör
Joar Olofsson Sundman
Barbro Hedin Skogman Annan grund
Björn Eriksson
Danielle Friberg Anknuten till Forskning
Sofia Hultman Dennison
Caroline Gahm Anknuten till Forskning
Stefano Berrettini Annan grund
Eva Munck Af Rosenschöld Wikland Anknuten till Undervisning/handledning
Krzysztof Piersiala doktorand
Elnaz Sepehri
Johan Fehrm
Allison Mackey doktorand
Sofia Karlsson
Lovisa Lansing
Bo Tideholm Anknuten till Forskning
Gert Henriksson Anknuten till Forskning
Birgitta Tengroth
Martin Eklöf
Rebecka Ohm
Elisabet Engström
Maoli Duan Anknuten till Forskning
Alexandra Elliot Anknuten till Forskning
Malin Sellberg
Jenny Häggström
Malin Siegbahn
Stefan Toth
Hanna Josefsson
Satu Turunen-Taheri
Anna Granath Anknuten till Forskning
Petter Olsson Anknuten till Forskning
Karin Toll Anknuten till Forskning
Filip Asp Anknuten till Forskning
Erik Berninger Anknuten till Forskning
Jan-Erik Juto Anknuten till Forskning
Rusana Bark Anknuten till Forskning
Andrea Vlastos Anknuten till Forskning
Lalle Hammarstedt Nordenvall Anknuten till Forskning
Luca Verrecchia Anknuten till Forskning
Elin Marsk Anknuten till Forskning
Andreas Ekborn Anknuten till Forskning
Eva Karltorp Anknuten till Forskning
Linda Marklund Anknuten till Forskning
Åsa Bonnard Anknuten till Forskning
Wolf-Dieter Baumgartner Anknuten till Forskning
Cecilia Engmér Berglin Anknuten till Forskning
Karin Jonstam
Karin Lundkvist Anknuten till Forskning
Nanna Browaldh Anknuten till Forskning
Magnus Starkhammar
Babak Alinasab Anknuten till Forskning
Malin Wendt
Julia Arebro Anknuten till Forskning
Henrik Smeds Anknuten till Forskning
Niki Karpeta
Mats Holmström forskare
Pär Stjärne professor, adjungerad
Stellan Hertegård professor, adjungerad
Sigurdur Árnason
Lena Anmyr Anknuten till Undervisning/handledning
Ulrika Hofling forskningsassistent
Jeremy Wales Anknuten till Forskning
Anna Borgström Anknuten till Forskning
Tatjana Tomanovic Anknuten till Forskning
Åsa Kågedal Anknuten till Forskning
Claus Bachert forskare
Antti Mäkite forskare
Ulrika Löfkvist forskningssamordnare
Susanna Georen senior lab manager
Lars-Olaf Cardell professor/överläkare
Andreas Kaiser Anknuten till Forskning
Agneta Wittlock administratör
Malou Hultcrantz Anknuten till Forskning