H9.CLINTEC.Urologi

Organisation: H9.CLINTEC

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 Urologi, 171 77 Stockholm

Grupper

H9.CLT.Urologi.Studierektor Läkarprogrammet 2LK138

Anställda

Jan Adolfsson Anknuten till Forskning
Ove Gustafsson Anknuten till Undervisning/handledning
Lars Henningsohn lektor/överläkare
Anders Kjellman Anknuten till Forskning
Marie Lygdman Annan grund
Ninos Oussi Anknuten till Forskning
Lotta Renström Anknuten till Forskning
TomasThiel Anknuten till Forskning
Helena Thulin Anknuten till Undervisning/handledning
Hans-Göran Tiselius Professor Emeritus/Emerita