H9.CLINTEC.Urologi

Organisation: H9.CLINTEC

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Urologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Jan Adolfsson Anknuten till Forskning
Josefina Aga Annan grund
Mats Bergkvist Anknuten till Forskning
Gun Danielsson Doktorand
Linnéa Ekström Ehn Doktorand
Axel Gerdtsson Anknuten till Forskning
Alexandra Grahn Anknuten till Forskning
Ove Gustafsson Anknuten till Forskning
Helena Hallencreutz Grape Doktorand
Lars Henningsohn lektor/överläkare
Maria Hermann Anknuten till Forskning
Filip Hildestrand Anknuten till Forskning
Marianna Hrebenyuk Anknuten till Forskning
Victoria Keros Anknuten till Forskning
Anders Kjellman Anknuten till Forskning
Per-Olof Lundgren Anknuten till Forskning
Marie Lygdman Annan grund
Lotta Renström Anknuten till Forskning
TomasThiel Anknuten till Forskning
Anna Thor Doktorand
Helena Thulin assisterande lektor
Hans-Göran Tiselius Professor Emeritus/Emerita
Sara Yousef Yacoub Anknuten till Forskning