H9.CLINTEC.Pediatrik

Organisation: H9.CLINTEC

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Pediatrik, 171 77 Stockholm

Grupper

H9.CLT.Pediatrik.Marcus

Anställda

Tamara Al Ani Doktorand
Mahasin Al Shakirchi Anknuten till Forskning
Ylva Ambrosiani Doktorand
Ulla Berg Anknuten till Forskning
Linnea Bergqvist-Norén postdoktor
Mats Blennow Bohlin Anknuten till Forskning
Kajsa Bohlin Anknuten till Forskning
Markus Brissman Anknuten till Forskning
Thomas Casswall Anknuten till Forskning
Milan Chromek Anknuten till Forskning
Pernilla Danielsson Liljeqvist Anknuten till Forskning
Isabelle de Monestrol Anknuten till Forskning
Anna Ek Postdoktorala studier
Anna Ek senior forskare
Anne Elwin Doktorand
Mona-Lisa Engman Anknuten till Forskning
Mimmi Eriksson Westblad Doktorand
Cecilia Fahnehjelm Extern konsult/Inhyrd personal
Mikael Finder Anknuten till Forskning
Björn Fischler adjungerad professor
Lisa Forsberg Anknuten till Forskning
Åsa Fowler Anknuten till Forskning
Anna Gustafsson biträdande lektor
Alexandra Haara Löfstedt Anknuten till Undervisning/handledning
Emilia Hagman senior forskare
Boubou Hallberg Anknuten till Forskning
Ewa Henckel Anknuten till Forskning
Lena Uggla Anknuten till Forskning
Maria Herthelius Anknuten till Forskning
Karl Hildebrand adjungerad adjunkt
Lena Hjelte Professor Emeritus/Emerita
Hanna Hobell Anknuten till Undervisning/handledning
Gustaf Håkansson Doktorand
Anette Johansson administratör
Ferenc Karpati Anknuten till Forskning
Sven Klaesson Anknuten till Forskning
Sari Kokkonen Nassef Doktorand
Paraskevi Kosma Doktorand
Louise Lindberg forskningsspecialist
Synnöve Lindemalm Anknuten till Forskning
Henric Lindkvist Doktorand
Katarina Lindström Anknuten till Forskning
Agnes Linnér Postdoktorala studier
Maria Magnusson Anknuten till Forskning
Silvia Malenicka Doktorand
Claude Marcus professor
Sara Marin Juan Doktorand
Lars Naver Anknuten till Forskning
Viveka Nordberg Anknuten till Forskning
Karin Nordin Anknuten till Forskning
Mikael Norman professor/överläkare
Paulina Nowicka Anknuten till Forskning
Nina Perrin Anknuten till Forskning
Lotta Pramanik-Jonsson Anknuten till Forskning
Afrodite Psaros Einberg Anknuten till Forskning
Resthie Putri doktorand
Olle Ringdén Anknuten till Forskning
Nina Risti utbildningsadministratör
Katarina Robertsson Grossmann Anknuten till Forskning
Johanna Rubin Anknuten till Forskning
Behnam Sadeghi senior forskare
Sandra Soeria-Atmadja Doktorand
Mikael Sundin Anknuten till Forskning
Jenny Svedenkrans Postdoktorala studier
Jonas Teng Anknuten till Forskning
Gunilla Tillinger Annan grund
Ylva Tranaeus Lindblad Anknuten till Forskning
Kjell Tullus Anknuten till Forskning
Agneta Uusijärvi Anknuten till Forskning
Dievere Westin Anknuten till Forskning
Essi Heinonen Anknuten till Forskning
Katarina Wide Anknuten till Forskning
Jacek Winiarski professor
Kajsa Åsling Monemi Anknuten till Forskning