H9.Pediatrik

Organisation: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 Pediatrik, 171 77 Stockholm

Grupper

H9.Pediatrik.Marcus

Anställda

Ylva Ambrosiani forskningsassistent
Ulla Berg Professor Emeritus/Emerita
Linnea Bergqvist forskningsassistent
Mats Blennow Bohlin professor, adjungerad
Kajsa Bohlin Anknuten till Forskning
Birgit Borgström Anknuten till Forskning
Thomas Casswall Anknuten till Forskning
Milan Chromek Anknuten till Forskning
Pernilla Danielsson Liljeqvist Anknuten till Forskning
Isabelle de Monestrol Anknuten till Forskning
Anna Ek forskare
Mona-Lisa Engman Anknuten till Forskning
Björn Fischler lektor, adjungerad
Lisa Forsberg Anknuten till Forskning
Michaela Forssén forskningssköterska
Åsa Fowler Anknuten till Forskning
Monika Grzeskowiak forskningssköterska
Britt Gustafsson Anknuten till Forskning
Emilia Hagman forskare
Lena Uggla Anknuten till Forskning
Maria Herthelius Anknuten till Forskning
Karl Hildebrand adjunkt, adjungerad
Lena Hjelte Professor Emeritus/Emerita
Emma Honkaniemi Anknuten till Undervisning/handledning
Sandra Horsch Anknuten till Forskning
Anette Johansson administratör
Ferenc Karpati Anknuten till Forskning
Sven Klaesson Anknuten till Forskning
Louise Lindberg doktorand
Synnöve Lindemalm Anknuten till Forskning
Katarina Lindström Anknuten till Forskning
Claude Marcus professor
Carol Melton administratör
Lilly-Ann Mohlkert Anknuten till Forskning
Lars Naver Anknuten till Forskning
Karin Nordin Anknuten till Forskning
Mikael Norman professor/överläkare
Paulina Nowicka Anknuten till Forskning
Per Nydert Postdoktorala studier
Nina Perrin Anknuten till Forskning
Terezia Pincikova Anknuten till Forskning
Afrodite Psaros Einberg Anknuten till Forskning
Resthie Putri Anknuten till Forskning
Hannah Reijs Richards forskningsassistent
Stephen Riley Anknuten till Undervisning/handledning
Olle Ringdén Anknuten till Forskning
Johanna Rubin Anknuten till Forskning
Behnam Sadeghi forskare
Mikael Sundin Anknuten till Forskning
Jenny Svedenkrans Postdoktorala studier
Ylva Tranaeus Lindblad Anknuten till Forskning
Agneta Uusijärvi Anknuten till Forskning
Dirk Wackernagel Doktorand
Dievere Westin Anknuten till Forskning
Katarina Wide Anknuten till Forskning
Jacek Winiarski professor
Helena Öborn Anknuten till Undervisning/handledning