H9.CLINTEC.Pediatrik

Organisation: H9.CLINTEC

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Pediatrik, 171 77 Stockholm

Grupper

H9.CLT.Pediatrik.Marcus

Anställda

Ulla Berg Anknuten till Forskning
Linnea Bergqvist doktorand
Mats Blennow Bohlin Anknuten till Forskning
Kajsa Bohlin Anknuten till Forskning
Markus Brissman Anknuten till Forskning
Thomas Casswall Anknuten till Forskning
Milan Chromek Anknuten till Forskning
Pernilla Danielsson Liljeqvist Anknuten till Forskning
Isabelle de Monestrol Anknuten till Forskning
Anna Ek forskare
Anna Ek Postdoktorala studier
Anne Elwin Doktorand
Mona-Lisa Engman Anknuten till Forskning
Björn Fischler professor, adjungerad
Lisa Forsberg Anknuten till Forskning
Michaela Forssén forskningssköterska
Åsa Fowler Anknuten till Forskning
Monika Grzeskowiak forskningssköterska
Britt Gustafsson Anknuten till Forskning
Emilia Hagman forskare
Boubou Hallberg Anknuten till Forskning
Ewa Henckel Anknuten till Forskning
Lena Uggla Anknuten till Forskning
Maria Herthelius Anknuten till Forskning
Karl Hildebrand adjunkt, adjungerad
Lena Hjelte Professor Emeritus/Emerita
Hanna Hobell Anknuten till Undervisning/handledning
Emma Honkaniemi Anknuten till Undervisning/handledning
Anette Johansson administratör
Ferenc Karpati Anknuten till Forskning
Sven Klaesson Anknuten till Forskning
Louise Lindberg forskningssamordnare
Synnöve Lindemalm Anknuten till Forskning
Henric Lindkvist Doktorand
Katarina Lindström Anknuten till Forskning
Maria Magnusson Anknuten till Forskning
Claude Marcus professor
Carol Melton administratör
Lilly-Ann Mohlkert Anknuten till Forskning
Thomas Mårtensson Anknuten till Forskning
Lars Naver Anknuten till Forskning
Viveka Nordberg Anknuten till Forskning
Karin Nordin Anknuten till Forskning
Mikael Norman professor/överläkare
Paulina Nowicka Anknuten till Forskning
Nina Perrin Anknuten till Forskning
Lotta Pramanik-Jonsson Anknuten till Forskning
Afrodite Psaros Einberg Anknuten till Forskning
Resthie Putri doktorand
Olle Ringdén Anknuten till Forskning
Nina Risti utbildningsadministratör
Johanna Rubin Anknuten till Forskning
Behnam Sadeghi forskare
Mikael Sundin Anknuten till Forskning
Jenny Svedenkrans Postdoktorala studier
Jonas Teng Anknuten till Forskning
Gunilla Tillinger Annan grund
Ylva Tranaeus Lindblad Anknuten till Forskning
Agneta Uusijärvi Anknuten till Forskning
Dirk Wackernagel Doktorand
Dievere Westin Anknuten till Forskning
Katarina Wide Anknuten till Forskning
Jacek Winiarski professor
Kajsa Åsling Monemi Anknuten till Forskning
Helena Öborn Anknuten till Undervisning/handledning