Skip to main content

Organisation:

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 Pediatrik, 171 77 Stockholm

Employees

Michaela Forssén forskningssköterska
Jenny Alkén Anknuten till Forskning
Birgit Borgström Anknuten till Forskning
Nina Perrin Anknuten till Forskning
Katarina Lindström Anknuten till Forskning
Ferenc Karpati Anknuten till Forskning
Sara Marin Juan Anknuten till Forskning
Sven Klaesson Anknuten till Forskning
Louise Lindberg doktorand
Thomas Casswall Anknuten till Forskning
Ylva Tranaeus Lindblad Anknuten till Forskning
Maud Eriksson Anknuten till Forskning
Lijuan Xiu doktorand
Claude Marcus professor, senior
Emilia Hagman forskare
Mats Blennow professor, adjungerad
Anna Ek forskare
Jacek Winiarski professor, senior
Kajsa Åsling Monemi Anknuten till Undervisning/handledning
Karl Hildebrand adjunkt, adjungerad
Milan Chromek Anknuten till Forskning
Ulla Berg Anknuten till Forskning
Mona-Lisa Engman Anknuten till Forskning
Maria Herthelius Anknuten till Forskning
Behnam Sadeghi forskare
Monika Grzeskowiak forskningssköterska
Terezia Pincikova Anknuten till Forskning
Lisa Forsberg Anknuten till Forskning
Linnea Bergqvist forskningsassistent
Lars Naver Anknuten till Forskning
Björn Fischler lektor, adjungerad
Olle Ringdén Anknuten till Forskning
Emma Honkaniemi Anknuten till Forskning
Sandra Horsch Anknuten till Forskning
Dirk Wackernagel Anknuten till Forskning
Katarina Wide Anknuten till Forskning
Helena Öborn Anknuten till Forskning
Lena Henriksson Uggla Anknuten till Forskning
Boubou Hallberg Anknuten till Forskning
Charlotta Hausmann Annan grund
Jenny Svedenkrans Anknuten till Forskning
Lena Bergqvist Anknuten till Forskning
Isabelle de Monestrol Anknuten till Forskning
Fredrika Gauffin Anknuten till Forskning
Linnea Ek Anknuten till Undervisning/handledning
Pernilla Danielsson Liljeqvist Anknuten till Forskning
Paulina Nowicka Anknuten till Forskning
Ylva Ambrosiani forskningsassistent
Britt Gustafsson professor, adjungerad
Ewa Henckel Anknuten till Forskning
My Sjunnestrand forskningsassistent
Kajsa Bohlin-Blennow Anknuten till Forskning
Agneta Uusijärvi Anknuten till Forskning
Mikael Sundin Anknuten till Forskning
Afrodite Psaros Einberg Anknuten till Forskning
Mikael Norman professor/överläkare
Dievere Westin Anknuten till Forskning
Synnöve Lindemalm Anknuten till Forskning
Karin Nordin Annan grund
Lilly-Ann Mohlkert Anknuten till Forskning
Linda Härmat Annan grund
Carol Melton administratör