H9.CLINTEC.Transplantation

Organisation: H9.CLINTEC

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Transplantation, 171 77 Stockholm

Grupper

H9.CLT.Transplantation.Ellis

Anställda

Erik Berglund Anknuten till Forskning
Emil Bluhme Doktorand
Anna Domogatskaya Anknuten till Forskning
Ewa Ellis forskare
Monika Engsand Annan grund
Bo Göran Ericzon professor
Helen Erlandsson Doktorand
Henrik Gjertsen Anknuten till Undervisning/handledning
Helene Johansson Anknuten till Forskning
Carl Jorns Anknuten till Forskning
Ahmad Karadagi Anknuten till Forskning
Makiko Kumagai-Braesch Anknuten till Forskning
Torbjörn Lundgren Anknuten till Forskning
Vera Nilsén Doktorand
Johan Nordström Doktorand
Greg Nowak adjungerad professor
Gabriel Oniscu professor
Antonio Romano Anknuten till Forskning
Anna Cecilia Söderström Doktorand
Lars Wennberg Anknuten till Undervisning/handledning
Ming Yao Anknuten till Forskning
Nils Ågren Doktorand