H9.CLINTEC.Transplantation

Organisation: H9.CLINTEC

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Transplantation, 171 77 Stockholm

Grupper

H9.CLT.Transplantation.Ellis

Anställda

Erik Berglund Anknuten till Forskning
Emil Bluhme Doktorand
Anna Domogatskaya Anknuten till Forskning
Ewa Ellis forskare
Monika Engsand Annan grund
Bo Göran Ericzon professor
Helen Erlandsson Doktorand
Helena Maria Genberg Anknuten till Forskning
Henrik Gjertsen Anknuten till Forskning
Helene Johansson forskningsspecialist
Carl Jorns Anknuten till Forskning
Ahmad Karadagi Anknuten till Forskning
Makiko Kumagai-Braesch Anknuten till Forskning
Torbjörn Lundgren Anknuten till Forskning
Johan Nordström Doktorand
Greg Nowak Anknuten till Undervisning/handledning
Gabriel Oniscu Anknuten till Forskning
Antonio Romano Anknuten till Forskning
Felicia Rydeberg Kjaernet Doktorand
Anna Cecilia Söderström Doktorand
Lars Wennberg Anknuten till Undervisning/handledning
Ming Yao Anknuten till Forskning
Nils Ågren Anknuten till Forskning