Skip to main content

Organisation:

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 Obstetrik o gynekologi, 171 77 Stockholm

Employees

Laura Baque Vidal doktorand
Richelle Duque Björvang doktorand
Sara Padrell Sánchez doktorand-L
Jonas Johnson Anknuten till Forskning
Mona Hedenskog laboratorieansvarig
Aino Fianu Jonasson forskare
Dalia Gustafsson utbildningsadministratör
John Paul Schell doktorand-L
Karin Petersson Anknuten till Forskning
Jasmin Hassan doktorand
Lotta Herling Anknuten till Forskning
Nerges Winblad doktorand
Magdalena Wagner doktorand
Sarita Panula Anknuten till Forskning
Gunilla Tegerstedt Anknuten till Undervisning/handledning
Alvaro Plaza Reyes doktorand-L
Susanne Georgsson Anknuten till Undervisning/handledning
Kjell Wånggren Anknuten till Forskning
Siqin Wu Anknuten till Forskning
Balpreet Singh Ahluwalia Anknuten till Forskning
Magnus Westgren professor, senior
Zbigniew Ronisz utbildningsadministratör
Nicolas Matias Ortega Anknuten till Forskning
Cheng Zhao postdoktor
Marie-Therése Vinnars Anknuten till Forskning
Pankaj Kumar postdoktor
Kristina Elfgren Anknuten till Undervisning/handledning
Fawaz Abomaray postdoktor
Eleftheria Maria Panagiotou forskningstekniker
Sophie Petropoulos forskare
Annika Goos biomedicinsk analytiker
Cecilia Götherström forskare
Ganesh Acharya professor/överläkare
Åsa Ekblad forskningsassistent
Pauliina Damdimopoulou forskare
Lilian Walther Jallow forskningssamordnare
Galina Lundberg administratör
Fredrik Lanner forskare
Heather Main biomedicinsk analytiker
Kristina Pettersson Anknuten till Forskning
Sebastian Gidlöf Anknuten till Forskning
Delia Soto Muñoz postdoktor
Jere Weltner Extern stipendiat
Gunilla Ajne Anknuten till Undervisning/handledning
Paschalis Efstathopoulos Anknuten till Forskning
Peter Lindgren Anknuten till Forskning