H9.Med njursjukdomar

Organisation: H9.CLINTEC

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 Med njursjukdomar, 171 77 Stockholm

Grupper

H9.Med njursjukdomar.Baxter Novum
H9.Med njursjukdomar.Östman Wernerson
H9.Med njursjukdomar.Kublickiene

Anställda

Ehab Al-Sodany Doktorand
Anders Alvestrand Professor Emeritus/Emerita
Samsul Arefin Doktorand
Carla Avesani forskningssamordnare
Peter Barany Anknuten till Forskning
Linda Barman Anknuten till Forskning
Jonathan Barratt Anknuten till Forskning
Linn Berg administratör
Ann-Christin Bragfors Helin Anknuten till Forskning
Annette Bruchfeld Anknuten till Forskning
Zhimin CHEN Anknuten till Forskning
Lu Dai doktorand
José Divino Anknuten till Forskning
Thomas Ebert postdoktor
Carl-Gustaf Elinder Anknuten till Forskning
Eray Eroglu Anknuten till Forskning
Marie Evans Anknuten till Forskning
Innas Forsal Anknuten till Forskning
Elvia Garcia-Lopez Anknuten till Forskning
Olof Heimburger Anknuten till Forskning
Leah Hernandez-Munoz forskningsassistent
Marie Hilderman Anknuten till Forskning
Sam Hobson doktorand, marie curie
Ken Iseri Anknuten till Forskning
Maarit Korkeila Anknuten till Forskning
Karolina Kublickiene forskare
Tobias Larsson adjunkt, adjungerad
Agne Laucyte-Cibulskiene Anknuten till Forskning
Xin Li Anknuten till Forskning
Bengt Lindholm lektor, adjungerad
Mathias Loberg Haarhaus Anknuten till Forskning
Marcelo Mazza do Nascimento Anknuten till Forskning
Hokuto Morohoshi Postdoktorala studier
Hideyuki Mukai Anknuten till Forskning
Louise Nordfors Anknuten till Forskning
Hannes Olauson Anknuten till Forskning
Abdul Rashid Qureshi forskare
Helena Rydell Anknuten till Forskning
Angelina Schwarz postdoktor
Astrid Seeberger forskare
Peter Stenvinkel professor/överläkare
Erika Tanos Extern konsult/Inhyrd personal
Amaryllis van Craenenbroeck Anknuten till Forskning
Jacek Waniewski Anknuten till Forskning
Liam Ward postdoktor
Maria Weurlander Anknuten till Forskning
Julia Wijkström Anknuten till Forskning
Anna Witasp forskare
Qiang Yao Anknuten till Forskning
Annika Östman Wernerson professor/överläkare