Skip to main content

Organisation:

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 Med njursjukdomar, 171 77 Stockholm

Groups

H9.Med njursjukdomar.Baxter Novum

Employees

Marcelo Mazza do Nascimento Anknuten till Forskning
Mathias Loberg Haarhaus Anknuten till Forskning
Lu Dai doktorand, marie curie
Samsul Arefin doktorand
Xin Li Anknuten till Forskning
Olof Heimburger Anknuten till Forskning
Amaryllis Van Craenenbroeck Anknuten till Forskning
Marie Evans Anknuten till Forskning
Jacek Waniewski Anknuten till Forskning
Ann-Christin Bragfors Helin Anknuten till Forskning
Anders Alvestrand Anknuten till Forskning
Thomas Ebert postdoktor
Carla Avesani Anknuten till Forskning
Sam Hobson doktorand, marie curie
Peter Barany Anknuten till Forskning
José Divino Anknuten till Forskning
Elvia Garcia-Lopez Anknuten till Forskning
Marie Hilderman Anknuten till Forskning
Mikhail Burmakin Anknuten till Forskning
Hideyuki Mukai Anknuten till Forskning
Ken Iseri Anknuten till Forskning
Qiang Yao Anknuten till Forskning
Annette Bruchfeld Anknuten till Undervisning/handledning
Zhimin Chen Anknuten till Forskning
Linda Barman Anknuten till Forskning
Maarit Korkeila Anknuten till Forskning
Eray Eroglu Anknuten till Forskning
Hokuto Morohoshi Postdoktorala studier
Louise Nordfors Anknuten till Forskning
Innas Forsal Anknuten till Forskning
Håkan Hult forskare
Carl Gustaf Elinder professor, adjungerad
Astrid Seeberger forskare
Longkai Li Anknuten till Forskning
Xianfeng Wu Anknuten till Forskning
Julia Wijkström Anknuten till Forskning
Hannes Olauson Anknuten till Forskning
Anna Witasp forskare
Linn Berg administratör
Shno Alsalhi Annan grund
Abdul Rashid Qureshi forskare
Annika Östman Wernerson professor/överläkare
Tobias Larsson adjunkt, adjungerad
Peter Stenvinkel professor/överläkare
Karolina Kublickiene forskare
Bengt Lindholm Anknuten till Forskning
Maria Weurlander Anknuten till Forskning