H9.CLT.Enheten för Eliminering av Livmoderhalscancer

Organisation: H9.CLINTEC

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLT Enheten för Eliminering av Livmoderhalscancer, 171 77 Stockholm

Anställda

Helena Andersson forskningsadministratör
Sara Arroyo Mühr forskningssamordnare
Bernd Uwe Barth Anknuten till Forskning
Joakim Dillner professor/FoU-chef
Carina Eklund laboratoriesamordnare
Miriam Elfström Anknuten till Forskning
Ainhoa Garcia Serrano Anknuten till Forskning
Mehran Ghaderi Anknuten till Forskning
Penelope Gray Postdoktorala studier
Sadaf Sakina Hassan biomedicinsk analytiker
Emilie Hultin forskningssamordnare
Arasp Keighobad Anknuten till Forskning
Camilla Lagheden biomedicinsk analytiker
Matti Lehtinen Anknuten till Forskning
Roxana Merino Martinez projektledare
Dhananjay Mukhedkar Anknuten till Forskning
Sara Nordqvist Kleppe databassamordnare
Marek Nowicki Anknuten till Forskning
Mònica Ortega Llobet biomedicinsk analytiker
Ville Pimenoff Anknuten till Forskning
Ulla Rudsander projektledare
Michael Snyder Anknuten till Forskning
Agustin Ure bioinformatiker
Emel Yilmaz Anknuten till Forskning