Skip to main content

Organisation:

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 Kirurgi, 171 77 Stockholm

Employees

Jörgen Larsson Annan grund
Berit Sunde Anknuten till Forskning
Alexander Waldthaler
Helene Jansson administratör
Johan Permert professor/överläkare
Roberto Valente Anknuten till Forskning
Mathilda Tivenius Anknuten till Undervisning/handledning
Ursula Dahlstrand Anknuten till Forskning
Cornelia Fransson utbildningsadministratör
Poya Ghorbani Anknuten till Forskning
Matthias Löhr professor/överläkare
Leif Törkvist Anknuten till Forskning
Sebastian, Sjöqvist Annan grund
Mats Lindblad Anknuten till Forskning
Anna Gutniak assistent klinisk
Cecilia Strömberg Anknuten till Forskning
Lars Enochsson Anknuten till Forskning
Gona Jaafar Anknuten till Forskning
Rainer Heuchel forskare
Ralf Segersvärd Anknuten till Forskning
Ann Ödlund Olin Anknuten till Forskning
Ioannis Rouvelas Anknuten till Forskning
Urban Arnelo Anknuten till Forskning
Ernesto Sparrelid Anknuten till Forskning
Marco Del Chiaro Anknuten till Undervisning/handledning
Christoph Ansorge Anknuten till Forskning
Magnus Nilsson professor/överläkare
Stefan Gilg
Lars Lundell Extern konsult/Inhyrd personal
Maria Christina Pekkari Anknuten till Undervisning/handledning
Stefan Linder Anknuten till Forskning
Halla Sif Ólafsdóttir
Anna Sundelin Anknuten till Undervisning/handledning
Elena Rangelova Postdoktorala studier
Truls Gråberg
Eduard Jonas Anknuten till Forskning
Fredrik Klevebro Anknuten till Forskning
Mini Ruiz lektor, biträdande
Ann Kjellin Anknuten till Forskning
Johan Ungerstedt Anknuten till Forskning
Folke Hammarqvist Anknuten till Undervisning/handledning