Skip to main content

Organisation:

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, 171 77 Stockholm

Groups

H9.Prefektkansliet
H9.Kirurgi
H9.Utbildningsnämnden
H9.Logopedi
H9.Med njursjukdomar
H9.Ortopedi och bioteknologi
H9.Obstetrik o gynekologi
H9.Transplantation
H9.Anestesi
H9.Pediatrik
H9.Urologi
H9.Öron näs o halssjukd
H9.Funktion och teknologi
H9.Audiologi
H9.Radiografi
H9.Radiologi

Employees

Pille Ann Härmat administrativ chef
Michaela Forssén forskningssköterska
Ganesh Acharya professor/överläkare
Dmitry Grishenkov Anknuten till Forskning
Bo Göran Ericzon professor/överläkare
Marlin Johansson doktorand
Anette Lohmander professor/logoped
Maria Weurlander Anknuten till Forskning
Jörgen Larsson Annan grund
Jenny Alkén Anknuten till Forskning
Massimiliano Colarieti Tosti Anknuten till Forskning
Christina Forshell Hederstierna Anknuten till Forskning
Marcelo Mazza do Nascimento Anknuten till Forskning
Mathias Loberg Haarhaus Anknuten till Forskning
Ulrik Birgersson Anknuten till Forskning
Birgit Borgström Anknuten till Forskning
Sandra Ekstedt forskningsassistent
Jessica Ericson
Klara Nilsson
Ann-Christin Johnson Annan grund
Tomas Jonsson Anknuten till Forskning
Berit Sunde Anknuten till Forskning
Heikki Teriö Anknuten till Undervisning/handledning
Ove Gustafsson Anknuten till Undervisning/handledning
Maria Liljeroth Anknuten till Forskning
Pauliina Damdimopoulou forskare
Anna Persson
Cecilia Drakskog Anknuten till Forskning
Nina Perrin Anknuten till Forskning
Gabriel Dumitrescu
Katarina Lindström Anknuten till Forskning
Alexander Waldthaler
Jeanna Elisabeth Joneberg
Daniel Danielsson
Ninos Oussi
Ann Malmenholt
Ferenc Karpati Anknuten till Forskning
Ann Hellström Annan grund
Abdul Rashid Qureshi forskare
Laura Baque Vidal doktorand
Ellika Schalling lektor/logoped
Richelle Duque Björvang doktorand
Sara Padrell Sánchez doktorand-L
Ola Fridman Bengtsson
Antonios Tzortzakakis
Helene Jansson administratör
Emelie Rådestad doktorand
Johan Permert professor/överläkare
Hanna Dubois
Zeeshan Ateeb
Sara Marin Juan Anknuten till Forskning
Roberto Valente Anknuten till Forskning
Sten Hellström professor, senior
Rimma Axelsson professor, adjungerad
David Landin
Karin Åberg
Jonas Johnson Anknuten till Forskning
Björn Palmgren Anknuten till Forskning
Lu Dai doktorand, marie curie
Kerstin Cederlund Anknuten till Forskning
Sven Klaesson Anknuten till Forskning
Michael Uhlin Anknuten till Forskning
Pia Nerfeldt Anknuten till Forskning
Louise Lindberg administratör
Julia Jakobsson
Jonas Axelsson Anknuten till Forskning
Synnöve Lindemalm Anknuten till Forskning
Samsul Arefin doktorand
Natalja Grigorjeva Uhlén
Erzsebet Bartha Anknuten till Forskning
Anders Svensson Anknuten till Forskning
Helene Bergström adjunkt
Annika Östman Wernerson professor/överläkare
Karin Söderholm forskningstekniker
Nils Albiin Anknuten till Forskning
Karin Nordin Annan grund
Tomas Movin Anknuten till Undervisning/handledning
Thomas Casswall Anknuten till Forskning
Sahar Nikkhou Aski Anknuten till Forskning
Per-Åke Lindestad Anknuten till Undervisning/handledning
Erika Tanos Extern konsult/Inhyrd personal
Andreas Kaiser Anknuten till Forskning
Mathilda Tivenius Anknuten till Undervisning/handledning
Xin Li Anknuten till Forskning
Johan Creutzfeldt Anknuten till Forskning
Ylva Tranaeus Lindblad Anknuten till Forskning
Anders Ehnhage Anknuten till Forskning
Anna-Stina Thorssell Ahlm universitetsadjunkt
Maud Eriksson Anknuten till Forskning
Sushma Nordemar Anknuten till Forskning
Örjan Smedby Anknuten till Undervisning/handledning
Åsa Fröberg Anknuten till Forskning
Shno Alsalhi Annan grund
Stefan Gabrielson Anknuten till Forskning
Olof Heimburger Anknuten till Forskning
Helena Rydell Anknuten till Forskning
Inger Uhlén Anknuten till Forskning
Ursula Dahlstrand Anknuten till Forskning
Maria Edwardsson personalansvarig
Tobias Larsson adjunkt, adjungerad
Monica Beckius Hellgren administratör
Lijuan Xiu doktorand
Hanna Dumky adjunkt
Claus Bachert forskare
Isabel Climent Johansson administratör
Åke Norberg lektor/överläkare
Claude Marcus professor, senior
Heather Main biomedicinsk analytiker
Christina Hedestedt administratör
Marion Lieberman adjunkt
Emilia Hagman forskare
Sigridur Kalman professor, senior
Jeanette Hägerström adjunkt
Mona Hedenskog laboratorieansvarig
Helene Johansson forskningsassistent
Susanna Georen senior lab manager
Mats Blennow professor, adjungerad
Olivia Larsson forskarassistent
Eric Hjalmarsson laboratorieingenjör
Aino Fianu Jonasson forskare
Anna Ek forskare
Helena Hybbinette
Anna Ek
Kaijsa Edholm
Antti Mäkite forskare
Dalia Gustafsson utbildningsadministratör
Amaryllis Van Craenenbroeck Anknuten till Forskning
John Paul Schell doktorand-L
Karolina Kublickiene forskare
Magnus Konradsson
Jonas Teng
Emelie Westergren
Chih-Han Kung
Sophie Petropoulos forskare
Jacek Winiarski professor, senior
Kajsa Åsling Monemi Anknuten till Undervisning/handledning
Karin Petersson Anknuten till Forskning
Cecilia Escher Anknuten till Forskning
Kazuaki Tokodai Anknuten till Forskning
Helen Erlandsson
Joar Olofsson Sundman
Anna Eva Hallin postdoktor
Ulrika Löfkvist forskningssamordnare
Jasmin Hassan doktorand
Marie Evans Anknuten till Forskning
Axel Carlbring Anknuten till Forskning
Jacek Waniewski Anknuten till Forskning
Barbro Hedin Skogman Annan grund
Emilie Hagberg
Kristin Danielson Pistis
András Komáromi
Michael Wilczek
Karl Hildebrand adjunkt, adjungerad
Milan Chromek Anknuten till Forskning
Björn Runesson
Raffaella Pozzi Mucelli
Viveka Yao Nordberg
Axel Gerdtsson
Qiang Wang
Asif Halimi
Annica Hagerman Sirelius adjunkt
Lotta Herling Anknuten till Forskning
Per Nydert
Anastasios Charalampidis
Katharina Brehmer
Elias Diarbakerli Anknuten till Forskning
Maria Hermann
Björn Eriksson
Mahasin Al Shakirchi
Cornelia Fransson utbildningsadministratör
Ulla Berg Anknuten till Forskning
Nikolaos Kartalis Anknuten till Forskning
Poya Ghorbani Anknuten till Forskning
Fredrik Sand Aronsson
Fredrik Lanner forskare
Seppo Koskinen Anknuten till Forskning
Danielle Friberg Anknuten till Forskning
Ann-Christin Bragfors Helin Anknuten till Forskning
Henrik Gjertsen Anknuten till Undervisning/handledning
Hans Wijkström Anknuten till Undervisning/handledning
Elin Boija Anknuten till Undervisning/handledning
Annica Sandberg Anknuten till Undervisning/handledning
Peter Lindgren Anknuten till Forskning
My Blohm
Sofia Hultman Dennison
Karin Maria Windahl
Anna Levin
Marcus Brynolf Annan grund
Caroline Gahm Anknuten till Forskning
Stefano Berrettini Annan grund
Eva Munck Af Rosenschöld Wikland Anknuten till Undervisning/handledning
Stig Ollmar Anknuten till Forskning
Anders Alvestrand Anknuten till Forskning
Annsofie Sätnan ekonomihandläggare
Krzysztof Piersiala doktorand
Matthias Löhr professor/överläkare
Anita Mcallister lektor/logoped
Mona-Lisa Engman Anknuten till Forskning
Towe Jakobsson Anknuten till Forskning
Kristina Pettersson Anknuten till Forskning
Leif Törkvist Anknuten till Forskning
Maria Herthelius Anknuten till Forskning
Lisbet Meurling Anknuten till Forskning
Carol Melton administratör
Behnam Sadeghi forskare
Monika Grzeskowiak forskningssköterska
Terezia Pincikova Anknuten till Forskning
Markus Castegren Anknuten till Forskning
Patrik Nowik
Elnaz Sepehri
Katrin Vonderschen adjunkt
Ulrika Nygren adjunkt, adjungerad
Lisa Forsberg Anknuten till Forskning
Mikael Finder
Per-Olof Lundgren
Silvia Malenicka
Martin Sundström Rehal
Johan Nordström
Linnea Bergqvist forskningsassistent
Åsa Skjönsberg lektor/klinisk anställning
Johan Fehrm
Bengt Lindholm professor, adjungerad
Thomas Ebert postdoktor
Sebastian, Sjöqvist Annan grund
Lars Naver Anknuten till Forskning
Mats Lindblad Anknuten till Forskning
Ulrika Hahn Lundström
Ylva Crona Guterstam
Teng Yu Wang
Stefhanie Romero
Marcus Holmberg
Anna Gutniak assistent klinisk
Allison Mackey doktorand
Thomas Mårtensson doktorand
Nerges Winblad doktorand
Charlotte Palmqvist adjunkt
Carla Avesani Anknuten till Forskning
Johan Ungerstedt Anknuten till Forskning
Emilia Simone Rotstein
Sofia Karlsson
Lovisa Lansing
Ann-Charlott Nordström administratör
Anneli Andersen administratör
Bo Tideholm Anknuten till Forskning
Alf Sollevi Anknuten till Forskning
Sven Petersson Anknuten till Forskning
Ineke Samson
Laila Hellkvist
Ann Elisabet Morgell
Alexander Oxblom
Kerstin Johansson adjunkt
Svante Granqvist lektor
Björn Fischler lektor, adjungerad
Agneta Wittlock administratör
Gert Henriksson Anknuten till Forskning
Srinivas Sanjeevi
Magdalena Wagner doktorand
Sam Hobson doktorand, marie curie
Tie-Qiang Li professor, adjungerad
Pierre Mariano Campenfeldt
Xinyuan Liu
Birgitta Tengroth
Martin Eklöf
Ville Mattila Anknuten till Forskning
Peter Barany Anknuten till Forskning
Torkel Brismar lektor, adjungerad
Rebecka Ohm
Elisabet Engström
Sarita Panula Anknuten till Forskning
Cecilia Strömberg Anknuten till Forskning
José Divino Anknuten till Forskning
Anna Maria Kristina Gustafsson
Panuwat Promsin Anknuten till Forskning
Peter Aspelin Anknuten till Forskning
Urban Lindgren Anknuten till Forskning
Olle Ringdén Anknuten till Forskning
Axel Wihlborg Anknuten till Forskning
Yi-Hua Zhang Anknuten till Forskning
Agneta Wikman Anknuten till Forskning
Gunilla Ajne Anknuten till Undervisning/handledning
Emma Honkaniemi Anknuten till Forskning
Leif Hedman Anknuten till Forskning
Sandra Horsch Anknuten till Forskning
Dirk Wackernagel Anknuten till Forskning
Kristin Mattsson Anknuten till Forskning
Jill Nyberg Anknuten till Forskning
Maoli Duan Anknuten till Forskning
Folke Hammarqvist Anknuten till Undervisning/handledning
Elvia Garcia-Lopez Anknuten till Forskning
Daniel Bring Anknuten till Forskning
Lars Enochsson Anknuten till Forskning
Maria Holstensson Anknuten till Undervisning/handledning
Katarina Wide Anknuten till Forskning
Gona Jaafar Anknuten till Forskning
Louiza Loizou Anknuten till Forskning
Alexandra Elliot Anknuten till Forskning
Carlos Valls Anknuten till Forskning
Helena Öborn Anknuten till Forskning
Vera Westin Anknuten till Forskning
Helena Maria Genberg Anknuten till Forskning
Åsa Kågedal Anknuten till Forskning
Adel Shalabi Anknuten till Forskning
Anders Kjellman Anknuten till Undervisning/handledning
Malin Sellberg
Hanna Ribbing Wilén
Jonaz Ripsweden Anknuten till Forskning
Jenny Häggström
Susanne Rex
Gunilla Tegerstedt Anknuten till Undervisning/handledning
Jan Persson Anknuten till Forskning
Annalena Lönn
Per Bergenzaun
Lena Henriksson Uggla Anknuten till Forskning
Anna Thor
Per Muhr Anknuten till Forskning
Johan Teiler
Maximilian Kordes
Alvaro Torres Urzua
Jeanne Lubbe
Marie Hilderman
Malin Siegbahn
Ahmed Gaballa doktorand-L
Sari Kokkonen Nassef
Ming Han Yao
Katarina Greve
Apostolos Analatos
Artur Tomson
Christina Hebert forskningslaborant
John Thörling
Stefan Toth
Fredrik Helliksson
Hanna Josefsson
Satu Turunen-Taheri
Linn Christina Westin
Asta Dögg Jonasdottir
Sandra Dewi Soeria-Atmadja
Richard Shore
Andrianos Tsekrekos
Emil Bluhme
Melroy Alistair Dsouza
Daniel Thor
Anna Nyman
Lukas Berglund doktorand-L
Katarina Frida Thérese Robertsson Grossmann
Annamaj Stolt
Anna Witasp forskare
Åsa Mogren
Erik Haraldsson
Alvaro Plaza Reyes doktorand-L
Nicolas Tardif forskarassistent
Nina Risti administratör
Rainer Heuchel forskare
Marcelo Gomez Alvarez postdoktor
Emelie Bäcklin
Joakim Körner Gustafsson
Anna Granath Anknuten till Forskning
Boubou Hallberg Anknuten till Forskning
Charlotta Hausmann Annan grund
Mikhail Burmakin Anknuten till Forskning
Linda Maria Larsson
Jenny Svedenkrans Anknuten till Forskning
Petter Olsson Anknuten till Forskning
Lena Bergqvist Anknuten till Forskning
Sofia Strömbergsson lektor, biträdande
Karin Toll Anknuten till Forskning
Elin Bacsovics Brolin Anknuten till Forskning
Suzanne Odeberg-Wernerman Anknuten till Forskning
Li Felländer-Tsai professor/överläkare
Filip Asp Anknuten till Forskning
Alejandro Marcano Anknuten till Forskning
Erik Berninger Anknuten till Forskning
Jan-Erik Juto Anknuten till Forskning
Rebecca Axelsson Anknuten till Forskning
Adrian Gonon Anknuten till Forskning
Susanne Georgsson Anknuten till Undervisning/handledning
Torbjörn Lundgren Anknuten till Forskning
Isabelle de Monestrol Anknuten till Forskning
Ralf Segersvärd Anknuten till Forskning
Rusana Bark Anknuten till Forskning
Jonathan Grip Anknuten till Forskning
Marie Lygdman Annan grund
Arne Lundberg Anknuten till Forskning
Andrea Vlastos Anknuten till Forskning
Rojbin Karakoyun Anknuten till Forskning
Lalle Hammarstedt Nordenvall Anknuten till Forskning
Kjell Wånggren Anknuten till Forskning
Ann Ödlund Olin Anknuten till Forskning
Harald Brismar Anknuten till Forskning
Luca Verrecchia Anknuten till Forskning
Ioannis Rouvelas Anknuten till Forskning
Siqin Wu Anknuten till Forskning
Elin Marsk Anknuten till Forskning
Urban Arnelo Anknuten till Forskning
Hideyuki Mukai Anknuten till Forskning
Christian Sturesson Anknuten till Forskning
Andreas Ekborn Anknuten till Forskning
Eva Karltorp Anknuten till Forskning
Ken Iseri Anknuten till Forskning
Qiang Yao Anknuten till Forskning
Annette Bruchfeld Anknuten till Undervisning/handledning
Paul Gerdhem Anknuten till Undervisning/handledning
Fredrika Gauffin Anknuten till Forskning
Linda Marklund Anknuten till Forskning
Åsa Bonnard Anknuten till Forskning
Yan Li Anknuten till Forskning
Ernesto Sparrelid Anknuten till Forskning
Wolf-Dieter Baumgartner Anknuten till Forskning
Hans Möller Anknuten till Forskning
Yanlu Wang Anknuten till Undervisning/handledning
Marco Del Chiaro Anknuten till Undervisning/handledning
Cecilia Engmér Berglin Anknuten till Forskning
Christoph Ansorge Anknuten till Forskning
Zhimin Chen Anknuten till Forskning
Agnieszka Ewa Popowicz
Gustaf Håkansson
Aristeidis Grigoriadis
Mariam Amouzandeh
Beata Molin
Linnea Johansson
Carl Samuelsson
Hannes Jansson
Markus Brissman
Johanna Samola Winnberg
Ahmad Karadagi
Essi Whaites Heinonen
Marcus Reuterwall Hansson
Karin Jonstam
Magnus Nilsson professor/överläkare
Olav Rooyackers professor
Peter Stenvinkel professor/överläkare
Lars-Olaf Cardell professor/överläkare
Karin Lundkvist Anknuten till Forskning
Nanna Browaldh Anknuten till Forskning
Kent Fridell forskare
Felix Liebau
Christos Topalis
Josefina Skogö Nyvang
Ana Dovc Anknuten till Forskning
Linda Barman Anknuten till Forskning
Theresa Neimert Andersson Annan grund
Roland Fiskesund Postdoktorala studier
Marika Schütz
Ina Laura Pieper Anknuten till Undervisning/handledning
Triantafyllos Paparountas Annan grund
Pablo Giusti Anknuten till Forskning
Ingrid Bergström Anknuten till Forskning
Magnus Starkhammar
Marie Susanne Smedberg
Linnéa Malgerud
Emma Malmström
Balpreet Singh Ahluwalia Anknuten till Forskning
Henryk Wilczek Anknuten till Forskning
Stefan Gilg
Pernilla Hedvall Kallerman
Lars Wennberg Anknuten till Forskning
Margareta Hedström Anknuten till Forskning
Carl Jorns Anknuten till Forskning
Jan Adolfsson Anknuten till Forskning
Britta Hammarberg Anknuten till Forskning
Maarit Korkeila Anknuten till Forskning
Ulla Axdorph Nygell Anknuten till Forskning
Makiko Kumagai-Braesch Anknuten till Forskning
Ingela Fehrman-Ekholm Anknuten till Forskning
Linnea Ek Anknuten till Undervisning/handledning
Ulrika Johansson redovisningsansvarig
Per Sandgren Anknuten till Forskning
Anna Domogatskaya forskare
Tuomas Huttunen Anknuten till Forskning
Marie Schaffer Anknuten till Forskning
Mats Alheim Anknuten till Forskning
Zlatan Alagic
Pernilla Danielsson Liljeqvist Anknuten till Forskning
Babak Alinasab Anknuten till Forskning
Anna Martina Gustafsson Anknuten till Forskning
Hans-Göran Tiselius Anknuten till Forskning
Carina Stenman Anknuten till Undervisning/handledning
Emma Liljegren utbildningshandläggare
Lars Lundell Extern konsult/Inhyrd personal
Malin Wendt
Julia Arebro Anknuten till Forskning
Linn Berg administratör
Carlos Fernandez-Llatas Anknuten till Forskning
Anna Cecilia Söderström Anknuten till Forskning
Annika Goos biomedicinsk analytiker
Cecilia Götherström forskare
Maria Christina Pekkari Anknuten till Undervisning/handledning
Lilian Walther Jallow forskningssamordnare
Maria Kristina Kvist Anknuten till Forskning
Eray Eroglu Anknuten till Forskning
Henrik Smeds Anknuten till Forskning
Sofie Vonlanthen Anknuten till Forskning
Paulina Nowicka Anknuten till Forskning
Xuan Li
Caroline Öhrner Anknuten till Forskning
Martin Dulac Anknuten till Forskning
Stefan Linder Anknuten till Forskning
Ann-Charlotte Wikström Anknuten till Undervisning/handledning
Emma Watz Anknuten till Forskning
Anna Grauers Anknuten till Forskning
Hokuto Morohoshi Postdoktorala studier
Per Marits Anknuten till Undervisning/handledning
Louise Nordfors Anknuten till Forskning
Innas Forsal Anknuten till Forskning
Anders Persson forskare
Niki Karpeta
Dan Hauzenberger Anknuten till Forskning
Ylva Ambrosiani forskningsassistent
Mini Ruiz lektor, biträdande
Birgitta Janerot Sjöberg professor/överläkare
Åsa Ekblad forskningsassistent
Ewa Ellis forskare
Mats Holmström forskare
Sara Lind Enoksson Anknuten till Forskning
Håkan Hult forskare
Britt Gustafsson professor, adjungerad
Pär Stjärne professor, adjungerad
Carl Gustaf Elinder professor, adjungerad
Christer Rolf professor, adjungerad
Astrid Seeberger forskare
Magnus Westgren professor, senior
Stellan Hertegård professor, adjungerad
Päivikki Aarne adjunkt, adjungerad
Jan Wernerman professor, senior
Zbigniew Ronisz utbildningsadministratör
Malou Hultcrantz senior forskningsspecialist
Maria Cecilia Södersten professor, adjungerad
Greg Nowak lektor, adjungerad
Muhammed Basoda ekonomihandläggare
Lars-Gösta Hellström lektor
Per Eneroth arkivarie
Åsa Catapano administratör
Galina Lundberg administratör
Nicolas Matias Ortega Anknuten till Forskning
Jessica Ekberg administratör
Sanna Sörman Annan grund
Cheng Zhao postdoktor
Paschalis Efstathopoulos postdoktor
Marie-Therése Vinnars Anknuten till Forskning
Pankaj Kumar postdoktor
Pernilla Videhult Pierre adjunkt
Amar Karalli Anknuten till Forskning
Silvia Nava forskningstekniker
Beatrice Diedrich Aspevall Anknuten till Forskning
Sigurdur Árnason
Anette Mörtberg Anknuten till Forskning
Anders Sand postdoktor
Anton Arndt Anknuten till Undervisning/handledning
Longkai Li Anknuten till Forskning
Lucas Coelho Marliere Arruda Anknuten till Forskning
Akiko Morohoshi Anknuten till Forskning
Halla Sif Ólafsdóttir
Lena Anmyr Anknuten till Undervisning/handledning
Ewa Henckel Anknuten till Forskning
Xianfeng Wu Anknuten till Forskning
Anna Sundelin Anknuten till Undervisning/handledning
Anna von Platen
Anna Peterson forskningsassistent
Lars Henningsohn lektor/överläkare
Ulrika Hofling forskningsassistent
Maritha Jenny Kumlin
Fernando Seoane Martinez lektor/klinisk anställning
Jeremy Wales Anknuten till Forskning
Elena Rangelova Postdoktorala studier
Per Östberg lektor/logoped
My Sjunnestrand forskningsassistent
Sebastian Gidlöf lektor, biträdande
Truls Gråberg
Isabella Sönnerborg
Kajsa Bohlin-Blennow Anknuten till Forskning
Agneta Uusijärvi Anknuten till Forskning
Tobias Lagerbäck doktorand
Lisa-Mari Mörk senior lab manager
Anna Borgström Anknuten till Forskning
Julia Wijkström Anknuten till Forskning
Mehmet Uzunel Anknuten till Forskning
Mikael Sundin Anknuten till Forskning
Eduard Jonas Anknuten till Forskning
Mikael Norman professor/överläkare
Helena Thulin Anknuten till Forskning
Fredrik Klevebro Anknuten till Forskning
Hannes Olauson Anknuten till Forskning
Hans Berg Anknuten till Undervisning/handledning
Tatjana Tomanovic Anknuten till Forskning
Kristina Elfgren Anknuten till Undervisning/handledning
Fawaz Abomaray doktorand