H7.Metabolism/ICMC

Organisation: H7 Medicin, Huddinge

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Metabolism/ICMC, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Metabolism/ICMC.Betsholtz
H7.Metabolism/ICMC.Björkegren
H7.Metabolism/ICMC.Knöll

Anställda

Christer Betsholtz professor
Johan Björkegren forskare
Byambajav Buyandelger forskningsingenjör
Zaher Elbeck doktorand-L
Guillem Genové senior lab manager
Sonja Gustafsson forskningsingenjör
Liqun He Anknuten till Forskning
Marie Jeansson forskare
Jianping Liu senior lab manager
Yuyang Miao Anknuten till Forskning
Giuseppe Mocci bioinformatiker
Lars Muhl forskare
CHINH BKRONG THI THUY NGUYEN Anknuten till Forskning
Elisabeth Raschperger senior lab manager
Martin Uhrbom doktorand
Michael Vanlandewijck forskare