H7.Metabolism/ICMC

Organisation: H7 Medicin, Huddinge

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Metabolism/ICMC, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Metabolism/ICMC.Betsholtz
H7.Metabolism/ICMC.Björkegren

Anställda

Christer Betsholtz professor
Johan Björkegren senior forskare
Byambajav Buyandelger forskningsspecialist
Nina Daubel forskningsingenjör
Francesca Del Gaudio forskningsspecialist
Zaher El Beck Anknuten till Forskning
Sonja Gustafsson forskningsingenjör
Liqun He Anknuten till Forskning
Marie Jeansson forskare
Jianping Liu forskningsspecialist
Yuyang Miao Anknuten till Forskning
Giuseppe Mocci bioinformatiker
Gianluca Moretti Anknuten till Forskning
Lars Muhl forskare
Elisabeth Raschperger senior lab manager
Martin Uhrbom doktorand-L
Michael Vanlandewijck forskare