H7.Infektion och Hud

Organisation: H7 Medicin, Huddinge

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Infektion och Hud, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Infektion och Hud.Lindqvist
H7.Infektion och Hud.Weiland
H7.Infektion och Hud.Sönnerborg
H7.Infektion och Hud.Aleman
H7.Infektion och Hud.Emtestam

Anställda

Soo Aleman Anknuten till Forskning
Hilmir Asgeirsson Anknuten till Undervisning/handledning
Ola Blennow Anknuten till Forskning
Johanna Brännström Anknuten till Forskning
Christina Carlander Anknuten till Forskning
Rafael Ceña Diez postdoktor
Lennart Emtestam professor, senior
Martin Kåberg Anknuten till Forskning
Jan Gunnar Lapins Anknuten till Forskning
Karin Lindahl Anknuten till Forskning
Lars Lindqvist Anknuten till Undervisning/handledning
Aswathy Narayanan forskningsassistent
Piotr Nowak forskningssamordnare
Kristoffer Strålin Anknuten till Forskning
Veronica Svedhem-Johansson Anknuten till Forskning
Anders Sönnerborg professor/överläkare
Toomas Talme Anknuten till Forskning
Robert Van Domselaar forskarassistent
Ola Weiland professor
Jan Vesterbacka Anknuten till Forskning
Katarina Westling Anknuten till Forskning
Börje Åkerlund Anknuten till Undervisning/handledning