H7.Infektion och Hud

Organisation: H7 Medicin, Huddinge

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Infektion och Hud, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Infektion och Hud.Lindqvist
H7.Infektion och Hud.Weiland
H7.Infektion och Hud.Sönnerborg
H7.Infektion och Hud.Aleman
H7.Infektion och Hud.Emtestam
H7.Infektion och Hud.Nowak
H7.Infektion och hud.Strålin

Anställda

Soo Aleman adjungerad professor
Hilmir Asgeirsson Anknuten till Forskning
Ola Blennow Anknuten till Forskning
Johanna Brännström Anknuten till Forskning
Christina Carlander Anknuten till Forskning
Rafael Ceña Diez postdoktor
Lennart Emtestam professor
Pontus Hedberg postdoktor
Urban Hellgren Anknuten till Undervisning/handledning
Habiba Khodir Kamal doktorand-L
Hassan Killasli Anknuten till Forskning
Jan Gunnar Lapins Anknuten till Forskning
Karin Lindahl Anknuten till Forskning
Lars Lindqvist Anknuten till Forskning
Aswathy Narayanan doktorand
Piotr Nowak adjungerad lektor
Shilpa Ray forskningsspecialist
Kristoffer Strålin Anknuten till Forskning
Jonas Sunden-Cullberg adjungerad adjunkt
Lisa Swartling Anknuten till Forskning
Veronica Svedhem-Johansson Anknuten till Forskning
Anders Sönnerborg professor/överläkare
Toomas Talme Anknuten till Forskning
Maarten Van De Klundert postdoktor
Robert Van Domselaar forskningsspecialist
Ola Weiland Professor Emeritus/Emerita
Jan Vesterbacka Anknuten till Forskning
Katarina Westling Anknuten till Forskning
Ioannis Zygouras forskningsassistent
Börje Åkerlund Anknuten till Undervisning/handledning