H7.Hematologi.Alici

Organisation: H7.Hematologi

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hematologi Alici, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Hematologi.Alici.Wagner

Anställda

Gabriel Afram Anknuten till Forskning
Evren Alici senior forskare
Nutsa Burduli doktorand
Didem Cakirsoy forskningsassistent
Jason Clochard forskningsassistent
Carin Dahlberg projektsamordnare
Susan Dunne Anknuten till Forskning
Mari Gilljam laboratorieassistent
Kelly Grahn projektsamordnare
Alamdar Hussain forskningsspecialist
Charlotte Hållstrand biomedicinsk analytiker
Maria Karvouni doktorand-L
Kyra Kuhnigk doktorand
Claire Marsal forskningsassistent
DARA MOHAMMAD forskare
Hareth Nahi Anknuten till Forskning
Anders Norman forskningsingenjör
Hazel Reilly doktorand
Katharina Helene Susek doktorand
Thomas Temple Anknuten till Forskning
Katarina Uttervall Anknuten till Forskning
Arnika Kathleen Wagner biträdande lektor