H7.Hematologi.Alici

Organisation: H7.Hematologi

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hematologi Alici, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Hematologi.Alici.Wagner

Anställda

Evren Alici forskare
Nutsa Burduli doktorand
Carin Dahlberg projektsamordnare
Susan Dunne Anknuten till Forskning
Mari Gilljam laboratorieassistent
Kelly Grahn projektsamordnare
Alamdar Hussain senior lab manager
Charlotte Hållstrand biomedicinsk analytiker
Maria Karvouni doktorand
Kyra Kuhnigk doktorand
DARA MOHAMMAD forskare
Anders Norman forskningsingenjör
Khder Rasul Annan grund
Geeta Ravindran Anknuten till Forskning
Katharina Helene Susek doktorand
Thomas Temple Anknuten till Forskning
Arnika Kathleen Wagner lektor, biträdande