H7.Hematologi.Alici

Organisation: H7.Hematologi

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hematologi Alici, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Hematologi.Alici.Wagner

Anställda

Gabriel Afram Anknuten till Forskning
Evren Alici senior forskare
Sophia Borate postdoktor
Nutsa Burduli doktorand
Didem Cakirsoy forskningsassistent
Michael Chrobok Anknuten till Forskning
Carin Dahlberg projektsamordnare
Susan Dunne Anknuten till Forskning
Mari Gilljam laboratorieassistent
Kelly Grahn projektsamordnare
Alamdar Hussain forskningsspecialist
Charlotte Hållstrand biomedicinsk analytiker
Maria Karvouni doktorand-L
Kyra Kuhnigk doktorand
Vincent Luong Anknuten till Forskning
Claire Marsal forskningsassistent
DARA MOHAMMAD forskare
Hareth Nahi Anknuten till Forskning
Anders Norman forskningsingenjör
Hazel Reilly doktorand
Katharina Helene Susek doktorand-L
Thomas Temple Anknuten till Forskning
Katarina Uttervall Anknuten till Forskning
Arnika Kathleen Wagner biträdande lektor
Göran Wålinder Anknuten till Forskning