H7.Gastroenterologi och Reumatologi

Organisation: H7 Medicin, Huddinge

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Gastroenterologi och Reumatologi, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Gastroenterologi och Reumatologi.Stål
H7.Gastroenterologi och Reumatologi.Bergqvist

Anställda

Sofia Ajeganova Anknuten till Forskning
Francisco Baldaque Silva Anknuten till Forskning
Annika Bergquist professor, adjungerad
Aldona Blanka Dlugosz Anknuten till Forskning
Stephan Haas Anknuten till Forskning
Ingiäld Hafström Anknuten till Forskning
Amanda Klein forskningssamordnare
Greger Lindberg Anknuten till Forskning
Lina Lindström Anknuten till Forskning
Patrik Nasr Anknuten till Forskning
Antti Oksanen Annan grund
Annika Roback Annan grund
Karouk Said Annan grund
Per Stål Anknuten till Forskning
Staffan Wahlin Anknuten till Forskning
Erik Von Seth Anknuten till Forskning
Miroslav Vujasinovic Anknuten till Forskning