Skip to main content

Organisation:

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Administrativa kansliet, 171 77 Stockholm

Groups

H7.Administrativa kansliet.Ekonomienheten
H7.Administrativa kansliet.HR-enheten

Employees

Therese Lind administrativ chef, bitr
Christina Johansson personalchef
Mikael Lehtihet Anknuten till Forskning
Hans Hagglund Annan grund
Stephan Rössner Annan grund
Shamima Shah ekonomihandläggare
Fedir Kiskin Anknuten till Forskning
Rebecka Holmberg Anknuten till Forskning
Signy Reynisdottir Anknuten till Undervisning/handledning
Victoria Keros Extern konsult/Inhyrd personal
Magnus Johansson Anknuten till Undervisning/handledning
John Flanagan Annan grund
Bakhtiar Hossain Anknuten till Forskning
Lena Persson Annan grund
Maria Törnblom Extern konsult/Inhyrd personal
Stefan Sjöberg Anknuten till Undervisning/handledning
Emma Karlsson kommunikatör
Mirjana Poljakovic Annan grund
Karin Sendek utbildningsadministratör
Nelly Rahkonen Annan grund
Lars Björndahl Annan grund
Gösta Gahrton Annan grund
Mary Hyll administratör
Christoffer Rahm Anknuten till Forskning
Christer Sylven Anknuten till Forskning
Susanna Eketjäll Extern konsult/Inhyrd personal
Ulrik Kvist Anknuten till Forskning
Bo Freyschuss Anknuten till Undervisning/handledning
Katarina Öberg Anknuten till Forskning
Jonas Brinck Annan grund
Ulrika Markne utbildningsadministratör
Stefan Arver Anknuten till Forskning
Cecilia Morgantini Annan grund
Anna Bogstedt Extern konsult/Inhyrd personal
Daniela Spaeter Anknuten till Forskning
Viveca Åberg Anknuten till Forskning
Viveca Petre Annan grund
Beroz Stenström Annan grund
Sigbritt Werner Annan grund
Johan Cullberg Annan grund
Klas Karlsson administrativ chef
Yvonne Edlund utbildningsadministratör
Gulaid Ismail ekonomihandläggare
Anna Pavlovic personalhandläggare
Anna Maria Bernstein Anknuten till Undervisning/handledning