H7.Administrativa kansliet

Organisation: H7 Medicin, Huddinge

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Administrativa kansliet, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Administrativa kansliet.Ekonomienheten
H7.Administrativa kansliet.HR-enheten

Anställda

Linda Appelberg Anknuten till Undervisning/handledning
Lars Björndahl Annan grund
Ellen Carlsson personalhandläggare
Yvonne Edlund utbildningsadministratör
Bo Freyschuss Anknuten till Undervisning/handledning
Anna Freyschuss adjunkt, adjungerad
Gösta Gahrton Annan grund
Hans Hagglund Annan grund
Rebecka Holmberg Anknuten till Forskning
Mary Hyll utbildningsadministratör
Gulaid Ismail ekonomihandläggare
Klas Karlsson administrativ chef
Emma Karlsson kommunikatör
Therese Lind administrativ chef, bitr
Ulrika Markne utbildningsadministratör
Anna Pavlovic personalhandläggare
Karin Sendek utbildningsadministratör
Shamima Shah ekonomihandläggare
Beroz Stenström Annan grund
Annamaj Stolt personalansvarig
Sigbritt Werner Annan grund