H5.BCM.Smith

Organisation: H5.BCM

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 BCM Smith, 171 77 Stockholm

Anställda

Anna Berglöf forskningssamordnare
Raul Cuellar doktorand
Eliza Filipiak forskningsassistent
Ann Gardulf Anknuten till Forskning
Noriko Hamada-Kawaguchi Anknuten till Forskning
Abdulrahman Hamasy Extern stipendiat
Karin Lundin senior forskningsspecialist
Salomé Isabel Marques Milagres Anknuten till Forskning
Edvard Smith professor, senior
Tea Umek Anknuten till Forskning
Qing Wang forskningsassistent
Rula Zain-Luqman forskare