H5.BCM.Smith

Organisation: H5.BCM

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 BCM Smith, 171 77 Stockholm

Anställda

Osama Saher doktorand
Anna Berglöf forskningssamordnare
Partha Bose Anknuten till Forskning
Raul Cuellar doktorand
Yesid Estupinan Velasquez Doktorand
Ann Gardulf Anknuten till Forskning
Noriko Hamada-Kawaguchi Anknuten till Forskning
Karin Lundin forskare
Salomé Isabel Marques Milagres Anknuten till Forskning
Salomé Isabel Marques Milagres teknisk assistent
Edvard Smith professor, senior
Qing Wang forskningsassistent
Rula Zain-Luqman forskare