H5.BCM.Smith

Organisation: H5.BCM

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 BCM Smith, 171 77 Stockholm

Anställda

Anna Berglöf forskningssamordnare
Raul Cuellar doktorand
Ann Gardulf Anknuten till Forskning
Noriko Hamada-Kawaguchi Anknuten till Forskning
Karin Lundin senior forskningsspecialist
Salomé Isabel Marques Milagres Anknuten till Forskning
Nusa Papler Annan grund
Edvard Smith professor, senior
Tea Umek Anknuten till Forskning
Qing Wang Anknuten till Forskning
Rula Zain-Luqman forskare
Lana Zura Annan grund