H5.BCM.Hassan

Organisation: H5.BCM

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 BCM Hassan, 171 77 Stockholm

Anställda

Staffan Ahnve Annan grund
Daniel Bergman Anknuten till Undervisning/handledning
Muntaha Fartoo forskningssamordnare
Charlotte Fält Porthén Anknuten till Forskning
Moustapha Hassan professor, senior
Rui He doktorand
Limei Ma Anknuten till Forskning
Sandra Oerther forskare
Svetlana Pavlova doktorand-L
Zoran Radovanovic Annan grund
Makbule Sagici biomedicinsk analytiker
Massoud Vosough Anknuten till Forskning
Ying Zhao forskare
Jessica Åkerlund Anknuten till Forskning