H5.BCM.Hassan

Organisation: H5.BCM

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 BCM Hassan, 171 77 Stockholm

Anställda

Staffan Ahnve Annan grund
Muntaha Fartoo forskningssamordnare
Charlotte Fält Porthén Anknuten till Forskning
Moustapha Hassan professor, senior
Rui He doktorand
Xiaoli Li Extern stipendiat
Zienab Mohammad Anknuten till Forskning
Sandra Oerther forskare
Svetlana Pavlova doktorand
Zoran Radovanovic Annan grund
Makbule Sagici biomedicinsk analytiker
Massoud Vosough Anknuten till Forskning
Ying Zhao forskare
Jessica Åkerlund Anknuten till Forskning