H5.Klin Mikrobiologi.Anna Karlsson

Organisation: H5.Klin Mikrobiologi

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Mikrobiologi Anna Karlsson, 171 77 Stockholm

Anställda

Anna Karlsson professor/specialistläkare
Xiaoshan Zhou forskare