H5.Klin Mikrobiologi.Sönnerborg

Organisation: H5.Klin Mikrobiologi

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Mikrobiologi Sönnerborg, 171 77 Stockholm

Anställda

Emmi Andersson Anknuten till Forskning
Xiangning Bai Anknuten till Forskning
Bianca Jütte Anknuten till Forskning
Piotr Nowak forskningssamordnare
Shilpa Ray postdoktor
Elisa Saccon Postdoktorala studier
Kamlendra Singh Anknuten till Forskning
Peter Svensson forskare
Sara Svensson Akusjärvi doktorand
Anders Sönnerborg professor/överläkare