H5.Klin Mikrobiologi.Ujjwal Neogi

Organisation: H5.Klin Mikrobiologi

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Mikrobiologi Ujjwal Neogi, 171 77 Stockholm

Anställda

Rui Benfeitas Anknuten till Forskning
Xi Chen doktorand-L
Alejandra Escos Lopez postdoktor
Soham Gupta biträdande lektor
Flora Mikaeloff doktorand
Ujjwal Neogi forskare
Negin Nikouyan forskningsassistent
Vinay Pawar Anknuten till Forskning
Vikas Sood Anknuten till Forskning
Maike Sperk Anknuten till Forskning
Anoop Ambikan doktorand