H5.Klin Mikrobiologi.Ujjwal Neogi

Organisation: H5.Klin Mikrobiologi

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Mikrobiologi Ujjwal Neogi, 171 77 Stockholm

Anställda

Siddappa Byrareddy Anknuten till Forskning
Douglas Carrik Anknuten till Forskning
Xi Chen Doktorand
Ziad El-Khatib Anknuten till Forskning
Alejandra Escos Lopez postdoktor
Soham Gupta biträdande lektor
Shuba Krishnan Anknuten till Forskning
Flora Mikaeloff doktorand
Ujjwal Neogi forskare
Negin Nikouyan forskningsassistent
Maike Sperk doktorand
Katarina Stigsäter Anknuten till Forskning
Sara Svensson Akusjärvi postdoktor
Anoop Ambikan doktorand