H5.Administrativa kansliet

Organisation: H5 Laboratoriemedicin

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Administrativa kansliet, 171 77 Stockholm

Grupper

H5.Administrativa kansliet.Studentadministration
H5.Administrativa kansliet.Ekonomi

Anställda

Marjan Amiri laboratoriesamordnare
Hermon Berhane ekonomiansvarig
Yuhan Bhaddo ekonomihandläggare
Marie Björklund ekonomihandläggare
Michael Davoren tekniker
Jenny Degerholm Langsmo administrativ chef
Tommy Eklund tekniker
Hanna Gador ekonomihandläggare
Mikael Hammarstedt samordnare
Åsa Hedberg teknisk assistent
Ulla Hedebrant biomedicinsk analytiker
Britt Isaksson studievägledare
Per Jonsson utbildningsadministratör
Lina Karlsson HR-ansvarig
Busra Kocaturk utbildningssamordnare
Ann Mellquist administratör
Anna Rönnbäck HR-ansvarig
Eilert Stensson ekonomicontroller
Christina Sundqvist (Sandström) kommunikatör
Mona Wahlström utbildningsadministratör
Naradja Wissmar avdelningsadministratör