H5.Administrativa kansliet

Organisation: H5 Laboratoriemedicin

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Administrativa kansliet, 171 77 Stockholm

Grupper

H5.Administrativa kansliet.Studentadministration
H5.Administrativa kansliet.Ekonomi

Anställda

Marjan Amiri laboratoriesamordnare
Hermon Berhane ekonomiansvarig
Yuhan Bhaddo ekonomihandläggare
Marie Björklund ekonomihandläggare
Marina Botros Metry ekonomihandläggare
Michael Davoren tekniker
Jenny Degerholm Langsmo administrativ chef
Tommy Eklund tekniker
Nicki Farahzadi redovisningscontroller
Hanna Gador ekonomihandläggare
Mikael Hammarstedt samordnare
Åsa Hedberg teknisk assistent
Ulla Hedebrant biomedicinsk analytiker
Markus Heintze Extern konsult/Inhyrd personal
Per Jonsson utbildningsadministratör
Busra Kocaturk utbildningssamordnare
Ann Mellquist administratör
Johanna Pennanen HR-partner
Elisabeth Persson HR-partner
Christina Sundqvist kommunikatör
Mona Wahlström utbildningsadministratör
Naradja Wissmar avdelningsadministratör