Skip to main content

H5.Administrativa kansliet

Organisation: H5 Laboratoriemedicin

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Administrativa kansliet, 171 77 Stockholm

Grupper

H5.Administrativa kansliet.Studentadministration
H5.Administrativa kansliet.Ekonomi

Anställda

Marjan Amiri laboratoriesamordnare
Hermon Berhane ekonomiansvarig
Marie Björklund ekonomihandläggare
Sara Ceven ekonomihandläggare
Michael Davoren tekniker
Jenny Degerholm Langsmo administrativ chef
Hanna Gador ekonomihandläggare
Ylva Ganemo teknisk assistent
Mikael Hammarstedt samordnare
Ulla Hedebrant biomedicinsk analytiker
Britt Isaksson studievägledare
Per Jonsson utbildningsadministratör
Busra Kocaturk utbildningshandläggare
Jonathan Kullman Extern konsult/Inhyrd personal
Rasmus Larsson tekniker
Elin Leandersson ekonomihandläggare
Ann Mellquist administratör
Anna Rönnbäck personalansvarig
Christina Sundqvist (Sandström) kommunikatör
Mona Wahlström utbildningsadministratör
Naradja Wissmar avdelningsadministratör