H5.Administrativa kansliet

Organisation: H5 Laboratoriemedicin

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Administrativa kansliet, 141 52 Huddinge

Grupper

H5.Administrativa kansliet.Utbildningsadministration
H5.Administrativa kansliet.Ekonomi

Anställda

Marjan Amiri laboratoriesamordnare
Hermon Berhane ekonomiansvarig
Marie Björklund ekonomihandläggare
Marina Botros Metry ekonomihandläggare
Michael Davoren tekniker
Jenny Degerholm Langsmo administrativ chef
Tommy Eklund tekniker
Nicki Farahzadi redovisningscontroller
Irina Gacesic utbildningsadministratör
Hanna Gador ekonomihandläggare
Åsa Hedberg teknisk assistent
Ulla Hedebrant biomedicinsk analytiker
Britt Isaksson Extern konsult/Inhyrd personal
Per Jonsson utbildningsadministratör
Staffan Kjellgren Extern konsult/Inhyrd personal
Busra Kocaturk utbildningssamordnare
Maria Lunell tekniker
Ann Mellquist administratör
Johanna Pennanen HR-partner
Elisabeth Persson HR-partner
Jolly Sandberg utbildningsadministratör
Christina Sundqvist kommunikatör
Mona Wahlström utbildningsadministratör
Naradja Wissmar avdelningsadministratör