H1.Utbildningsavdelningen.Administration

Organisation: H1.Utbildningsavdelningen

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Utbildningsavdelningen Administration, 171 77 Stockholm

Anställda

Christine Carlstedt studievägledare
Kathrin Dellblad utbildningshandläggare
Hien Ekeroth utbildningshandläggare
Anna-Carin Isacsson utbildningshandläggare
Glenn Kullman utbildningsadministratör
Annika Larsson studievägledare
Anna Malmborg utbildningshandläggare
Caroline Erika Mattisson utbildningsadministratör
Marcela Millas utbildningsadministratör
Inna Osadtjaja studievägledare
Camilla Kristina Persson utbildningsadministratör
Helena Sandström utbildningsadministratör
Linda Schöldberg utbildningsadministratör
Anette Stålbalk handläggare
Anna Söderberg utbildningshandläggare
Johanna Törnqvist utbildningsadministratör
Christopher Waldron utbildningsadministratör
Päivi Vejby studievägledare
Hélène von Strauss utbildningsadministratör
Heli Vänskä samordnare
Helen Ågren studievägledare
Camilla Öberg utbildningsadministratör