H1.Central Ledningsadm.Utbildningskansliet

Organisation: H1.Central Ledningsadministration

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Central Ledningsadm Utbildningskansliet, 171 77 Stockholm

Anställda

Marie Aho Huotari utbildningshandläggare
Christine Carlstedt studievägledare
Hien Ekeroth utbildningshandläggare
Jessica Hänel studievägledare
Anna-Carin Isacsson utbildningshandläggare
Annika Larsson studievägledare
Anna Malmborg utbildningshandläggare
Inna Osadtjaja studievägledare
Anette Stålbalk handläggare
Päivi Vejby studievägledare