H1.Central Ledningsadm.Utbildningskansliet

Organisation: H1.Central Ledningsadministration

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Central Ledningsadm Utbildningskansliet, 171 77 Stockholm

Anställda

Marie Aho Huotari utbildningshandläggare
Charlotte Axdorph utbildningsadministratör
Christine Carlstedt studievägledare
Hien Ekeroth utbildningshandläggare
Anna-Carin Isacsson utbildningshandläggare
Glenn Kullman utbildningsadministratör
Annika Larsson studievägledare
Anna Malmborg utbildningshandläggare
Marcela Millas utbildningsadministratör
Inna Osadtjaja studievägledare
Linda Schöldberg utbildningsadministratör
Anette Stålbalk handläggare
Titti Svanljung utbildningsadministratör
Anna Söderberg utbildningsadministratör
Johanna Törnqvist utbildningsadministratör
Christopher Waldron utbildningsadministratör
Päivi Vejby studievägledare
Hélène von Strauss utbildningsadministratör
Marie-Charlotte Wretlind utbildningsadministratör
Helen Ågren studievägledare
Camilla Öberg utbildningsadministratör