Skip to main content

Organisation:

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Central Ledningsadministration, 171 77 Stockholm

Groups

H1.Central Ledningsadm.Personal
H1.Central Ledningsadm.Ekonomi
H1.Central Ledningsadm.Utbildningskansliet
H1.Central Ledningsadm.Administration

Employees

Päivi Vejby studievägledare
Karin Edman ekonomicontroller
Anna-Carin Isacsson utbildningshandläggare
Christian Lagerholm adjunkt, adjungerad
Ann-Charlotte Widen Holmquist Anknuten till Forskning
Maria Staiger personalhandläggare
Halil Jusufoglu redovisningsansvarig
Catarina Cleveson samordnare
Mona Hellstadius personalansvarig
Marie Franzen samordnare
Hien Ekeroth utbildningshandläggare
Agneta Eriksson administratör
Anna Norkvist-Johansson adjunkt, adjungerad
Jessica Strid adjunkt, adjungerad
Margareta Bjenne adjunkt, adjungerad
Peter Lindberg adjunkt, adjungerad
Alfred Nyeko AV-tekniker
George Iverieli adjunkt, adjungerad
Åsa Leufven Anknuten till Undervisning/handledning
Isabella Forssén adjunkt, adjungerad
Annika Clemes kommunikatör
Pernilla Siljehag adjunkt, adjungerad
Katie Palmer Annan grund
Ninni Åkesson adjunkt, adjungerad
Jacek Kaczynski adjunkt, adjungerad
Caroline Ström adjunkt, adjungerad
Petra Helkala samordnare
Ulla Cronfalk-Hernlund administrativ chef
Ann Nilsson arkivarie
Sofie Guldbrand adjunkt, adjungerad
Anette Stålbalk handläggare
Christine Carlstedt studievägledare
Gabriella Cruz Martyn Annan grund
Gita Singh adjunkt, adjungerad
Sofia Stråth adjunkt, adjungerad
Fedra Amorim adjunkt, adjungerad
Jenny Strandberg adjunkt, adjungerad
Ann-Christine Sjöblom adjunkt, adjungerad
Fahimeh Lamian adjunkt, adjungerad
Helena Sohlman adjunkt, adjungerad
Katarina Rolfhamre adjunkt, adjungerad
Indira Ghai adjunkt, adjungerad
Jenny Nilsson adjunkt, adjungerad
Karin Österberg adjunkt, adjungerad
Suna Kayhan Kucukgöl ekonomihandläggare
Inger Rahm ekonomiadministratör
Martin Lindström AV-tekniker
Alan Farman Abdul Majid ekonomihandläggare
Camilla Liljendahl inköpshandläggare
Marie Aho Huotari utbildningshandläggare
Annika Larsson studievägledare
Inna Osadtjaja studievägledare
Maria Axelsson personalhandläggare
Camilla Birgegård samordnare
Eva Westberg personaladministratör
Titti Svanljung utbildningshandläggare