H1.Central Ledningsadministration

Organisation: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Central Ledningsadministration, 171 77 Stockholm

Grupper

H1.Central Ledningsadm.Personal
H1.Central Ledningsadm.Ekonomi
H1.Central Ledningsadm.Utbildningskansliet
H1.Central Ledningsadm.Administration

Anställda

Marie Aho Huotari utbildningshandläggare
Fedra Amorim adjunkt, adjungerad
James Bangura ekonomihandläggare
Margareta Bjenne adjunkt, adjungerad
Christine Carlstedt studievägledare
Annika Clemes kommunikatör
Catarina Cleveson samordnare
Hien Ekeroth utbildningshandläggare
Agneta Eriksson administratör
Alan Farman ekonomihandläggare
Isabella Forssén adjunkt, adjungerad
Sofia Fridén HR-administratör
Nanna Gautier Folbäck adjunkt, adjungerad
Åsa Gottfridsson adjunkt, adjungerad
Sofie Guldbrand adjunkt, adjungerad
Lotta Hallhagen adjunkt, adjungerad
Petra Helkala samordnare
Jenny Hellman adjunkt, adjungerad
Mona Hellstadius HR-ansvarig
Jessica Hänel studievägledare
Anna-Carin Isacsson utbildningshandläggare
George Iverieli adjunkt, adjungerad
Halil Jusufoglu redovisningsansvarig
Jacek Kaczynski adjunkt, adjungerad
Suna Kayhan Kucukgöl ekonomihandläggare
Anita Kjellberg Elgemark adjunkt, adjungerad
Annika Larsson studievägledare
Camilla Liljendahl inköpshandläggare
Peter Lindberg adjunkt, adjungerad
Martin Lindström AV-tekniker
Johanna Lundblad HR-partner
Anna Malmborg utbildningshandläggare
Lua Nazerian samordnare
Jenny Nilsson adjunkt, adjungerad
Anna Norkvist-Johansson adjunkt, adjungerad
Amanda Nyberg HR-partner
Alfred Nyeko AV-tekniker
Inna Osadtjaja studievägledare
Maria Palmberg adjunkt, adjungerad
Inger Rahm ekonomiadministratör
Katarina Rolfhamre adjunkt, adjungerad
Brigitte Ronne Schnuderl adjunkt, adjungerad
Sozan Seif adjunkt, adjungerad
Pernilla Siljehag adjunkt, adjungerad
Ann-Christine Sjöblom adjunkt, adjungerad
Helena Sohlman adjunkt, adjungerad
Maria Staiger HR-ansvarig
Jenny Strandberg adjunkt, adjungerad
Sofia Stråth adjunkt, adjungerad
Caroline Ström adjunkt, adjungerad
Anette Stålbalk handläggare
Vivan Söderlund intendent
Carin Ullman administrativ chef
Päivi Vejby studievägledare
Maria Wikström adjunkt, adjungerad
Ulla Wåhlin-Holmgren adjunkt, adjungerad
Ninni Åkesson adjunkt, adjungerad
Karin Österberg adjunkt, adjungerad