H1.Central Ledningsadministration

Organisation: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Central Ledningsadministration, 171 77 Stockholm

Grupper

H1.Central Ledningsadm.HR
H1.Central Ledningsadm.Ekonomi
H1.Central Ledningsadm.Utbildningskansliet
H1.Central Ledningsadm.Administration
H1.Central Ledningsadm.PDArbetsterapi
H1.Central Ledningsadm.PDFysioterapi
H1.Central Ledningsadm.PDOmvårdnad1
H1.Central Ledningsadm.PDOmvårdnad2

Anställda

Lina Adham redovisningscontroller
Marie Aho Huotari utbildningshandläggare
Fedra Amorim adjunkt, adjungerad
Charlotte Axdorph utbildningsadministratör
Karin Björklund adjunkt, adjungerad
Christine Carlstedt studievägledare
Annika Clemes kommunikatör
Catarina Cleveson handläggare
Hien Ekeroth utbildningshandläggare
Alan Farman ekonomihandläggare
Isabella Forssén adjunkt, adjungerad
Sofia Fridén HR-administratör
Nanna Gautier Folbäck adjunkt, adjungerad
Sofie Guldbrand adjunkt, adjungerad
Sebastian Hejdedal adjunkt, adjungerad
Petra Helkala samordnare
Jenny Hellman adjunkt, adjungerad
Mona Hellstadius HR-chef
Anna-Carin Isacsson utbildningshandläggare
Hege Jahr adjunkt, adjungerad
Andreas Karlsson adjunkt, adjungerad
Suna Kayhan Kucukgöl ekonomihandläggare
Hulya Kinali ekonomichef
Glenn Kullman utbildningsadministratör
Annika Larsson studievägledare
Elin Leandersson redovisningscontroller
Camilla Liljendahl intendent
Martin Lindström IT-tekniker
Johanna Lundblad HR-partner
Anna Malmborg utbildningshandläggare
Marcela Millas utbildningsadministratör
Jenny Nilsson adjunkt, adjungerad
Amanda Nyberg HR-partner
Alfred Nyeko IT-tekniker
Marina Olsson samordnare
Inna Osadtjaja studievägledare
Maria Palmberg adjunkt, adjungerad
Katarina Rolfhamre adjunkt, adjungerad
Brigitte Ronne Schnuderl adjunkt, adjungerad
Linda Schöldberg utbildningsadministratör
Ann-Christine Sjöblom adjunkt, adjungerad
Maria Staiger HR-ansvarig
Jenny Strandberg adjunkt, adjungerad
Sofia Stråth adjunkt, adjungerad
Anette Stålbalk handläggare
Titti Svanljung utbildningsadministratör
Anna Söderberg utbildningshandläggare
Johanna Törnqvist utbildningsadministratör
Carin Ullman administrativ chef
Christopher Waldron utbildningsadministratör
Päivi Vejby studievägledare
Åsa Widjeskog adjunkt, adjungerad
Hélène von Strauss utbildningsadministratör
Heli Vänskä forskningsadministratör
Helen Ågren studievägledare
Camilla Öberg utbildningsadministratör
Karin Österberg adjunkt, adjungerad