Skip to main content

Organisation:

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Central Ledningsadministration, 171 77 Stockholm

Groups

H1.Central Ledningsadm.Personal
H1.Central Ledningsadm.Ekonomi
H1.Central Ledningsadm.Utbildningskansliet
H1.Central Ledningsadm.Administration

Employees

Päivi Vejby studievägledare
Karin Edman ekonomicontroller
Maria Staiger personalhandläggare
Catarina Cleveson samordnare
Mona Hellstadius personalansvarig
Marie Franzen samordnare
Hien Ekeroth utbildningshandläggare
Agneta Eriksson administratör
George Iverieli adjunkt, adjungerad
Åsa Leufven Anknuten till Undervisning/handledning
Isabella Forssén adjunkt, adjungerad
Annika Clemes kommunikatör
Katie Palmer Annan grund
Petra Helkala samordnare
Ann Nilsson arkivarie
Sofie Guldbrand adjunkt, adjungerad
Christine Carlstedt studievägledare
Sofia Stråth adjunkt, adjungerad
Fedra Amorim adjunkt, adjungerad
Ann-Christine Sjöblom adjunkt, adjungerad
Helena Sohlman adjunkt, adjungerad
Katarina Rolfhamre adjunkt, adjungerad
Jenny Nilsson adjunkt, adjungerad
Karin Österberg adjunkt, adjungerad
Suna Kayhan Kucukgöl ekonomihandläggare
Alan Farman Abdul Majid ekonomihandläggare
Marie Aho Huotari utbildningshandläggare
Maria Axelsson personalhandläggare
Camilla Birgegård samordnare
Eva Westberg personaladministratör
Inna Osadtjaja studievägledare
Ulla Cronfalk-Hernlund administrativ chef
Anita Kjellberg Elgemark adjunkt, adjungerad
Jessica Hänel studievägledare
Jenny Hellman adjunkt, adjungerad
Lotta Hallhagen adjunkt, adjungerad
Anna Norkvist-Johansson adjunkt, adjungerad
Margareta Bjenne adjunkt, adjungerad
Pernilla Siljehag adjunkt, adjungerad
Caroline Ström adjunkt, adjungerad
Alfred Nyeko AV-tekniker
Camilla Liljendahl inköpshandläggare
Annika Larsson studievägledare
Martin Lindström AV-tekniker
Halil Jusufoglu redovisningsansvarig
Inger Rahm ekonomiadministratör
Anette Stålbalk handläggare
Anna-Carin Isacsson utbildningshandläggare
Carin Ullman administrativ chef
Ninni Åkesson adjunkt, adjungerad