Skip to main content

H1.Central Ledningsadministration

Organisation: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Central Ledningsadministration, 171 77 Stockholm

Grupper

H1.Central Ledningsadm.Personal
H1.Central Ledningsadm.Ekonomi
H1.Central Ledningsadm.Utbildningskansliet
H1.Central Ledningsadm.Administration

Anställda

Päivi Vejby studievägledare
Karin Edman ekonomicontroller
Maria Staiger personalansvarig
Catarina Cleveson samordnare
Mona Hellstadius personalansvarig
Hien Ekeroth
Anna Malmborg utbildningshandläggare
Agneta Eriksson administratör
George Iverieli adjunkt, adjungerad
Isabella Forssén adjunkt, adjungerad
Annika Clemes kommunikatör
Katie Palmer Annan grund
Petra Helkala samordnare
Sofie Guldbrand adjunkt, adjungerad
Christine Carlstedt studievägledare
Sofia Stråth adjunkt, adjungerad
Fedra Amorim adjunkt, adjungerad
Ann-Christine Sjöblom adjunkt, adjungerad
Helena Sohlman adjunkt, adjungerad
Katarina Rolfhamre adjunkt, adjungerad
Jenny Nilsson adjunkt, adjungerad
Karin Österberg adjunkt, adjungerad
Suna Kayhan Kucukgöl ekonomihandläggare
Alan Farman ekonomihandläggare
Marie Aho Huotari utbildningshandläggare
Camilla Birgegård samordnare
Inna Osadtjaja studievägledare
Vivan Söderlund intendent
James Bangura ekonomihandläggare
Anita Kjellberg Elgemark adjunkt, adjungerad
Jessica Hänel studievägledare
Jenny Hellman adjunkt, adjungerad
Lotta Hallhagen adjunkt, adjungerad
Anna Norkvist-Johansson adjunkt, adjungerad
Margareta Bjenne adjunkt, adjungerad
Pernilla Siljehag adjunkt, adjungerad
Caroline Ström adjunkt, adjungerad
Alfred Nyeko AV-tekniker
Camilla Liljendahl inköpshandläggare
Annika Larsson studievägledare
Martin Lindström AV-tekniker
Halil Jusufoglu redovisningsansvarig
Inger Rahm ekonomiadministratör
Anette Stålbalk handläggare
Anna-Carin Isacsson utbildningshandläggare
Carin Ullman administrativ chef
Ninni Åkesson adjunkt, adjungerad
Sozan Seif adjunkt, adjungerad
Ulla Wåhlin-Holmgren adjunkt, adjungerad
Brigitte Ronne Schnuderl adjunkt, adjungerad
Jenny Strandberg adjunkt, adjungerad
Jacek Kaczynski adjunkt, adjungerad
Nanna Gautier Folbäck adjunkt, adjungerad
Elin Sonning personalhandläggare
Eva Westberg Extern konsult/Inhyrd personal