H1.Klinisk geriatrik.Nordberg

Organisation: H1.Klinisk geriatrik

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Nordberg, 171 77 Stockholm

Anställda

Ove Almkvist Anknuten till Forskning
Marina Bluma postdoktor
Marco Bucci Anknuten till Forskning
Igor Camargo Fontana Postdoktorala studier
Konstantinos Chiotis Anknuten till Forskning
Per-Göran Gillberg Anknuten till Forskning
Masamichi Imai Postdoktorala studier
Konstantinos Ioannou forskningsassistent
Amit Kumar forskningsspecialist
Laetitia Lemoine Anknuten till Forskning
Elisa Maes Annan grund
Mona-Lisa Malarte doktorand
Agneta Nordberg professor, senior
Elena Rodriguez-Vieitez forskare