H1.Klinisk geriatrik.Westman

Organisation: H1.Klinisk geriatrik

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Westman, 171 77 Stockholm

Anställda

Gunnar Akner Anknuten till Undervisning/handledning
Birgitta Ausén Anknuten till Forskning
atef badji Anknuten till Forskning
Lucia Batzu Anknuten till Forskning
Cecilia Bergh Anknuten till Forskning
Camilla Birgegård samordnare
Victor Bloniecki Kallio Doktorand
Joana Pereira forskarassistent
Irene Brusini Anknuten till Forskning
Anna Canal Garcia doktorand
Tommy Cederholm Extern konsult/Inhyrd personal
Nira Cedres Anknuten till Forskning
Christel Cornelius Anknuten till Undervisning/handledning
Milita Crisby Anknuten till Forskning
Patricia Diaz Galvan Postdoktorala studier
Urban Ekman lektor, biträdande
Gerd Faxén-Irving Anknuten till Forskning
Seyed-Mohammad Fereshtehnejad Anknuten till Forskning
daniel ferreira padilla forskarassistent
Yvonne Freund-Levi Anknuten till Forskning
Lissett Gonzalez Burgos Anknuten till Forskning
rosalyn hithersay Postdoktorala studier
Vesna Jelic Anknuten till Forskning
Per Julin Anknuten till Forskning
Michaela Karlstedt Anknuten till Forskning
Luiz Kobuti Ferreira Anknuten till Forskning
Ondrej Lerch Anknuten till Forskning
Giulia Lorenzon doktorand
Maggie Lukasiewicz Annan grund
Johan Lökk Anknuten till Undervisning/handledning
Alejandra Machado Anknuten till Forskning
Anna Marseglia postdoktor
mite mijalkov Postdoktorala studier
Rosaleena Mohanty postdoktor
J-Sebastian Muehlboeck Extern konsult/Inhyrd personal
Gustav Mårtensson doktorand
Love Nordin Anknuten till Forskning
Konstantinos Poulakis doktorand
Anna Rennie Anknuten till Forskning
Una Smailovic Doktorand
Karin Sparring Björkstén Anknuten till Forskning
Gabriela Spulber Anknuten till Forskning
Per Södersten Anknuten till Forskning
Eric Westman professor
Matti Viitanen Anknuten till Forskning
Olga Voevodskaya Annan grund