H1.ARC.Medicin Rizzuto

Organisation: H1.ARC

Postadress:

Grupper

H1.ARC.Medicin Rizzuto.Fratiglioni

Anställda

Marco Canevelli Anknuten till Forskning
Alexander Darin Mattsson databassamordnare
Laura Fratiglioni professor, senior
Farid Ghulam databassamordnare
Giulia Grande postdoktor
Åsa Hedberg Anknuten till Forskning
Scott Hofer Anknuten till Forskning
Babak Hooshmand Anknuten till Forskning
Ashir Javeed postdoktor
Wu Jing Doktorand
Thais Lopes De Oliveira postdoktor
Alessandra Marengoni Anknuten till Forskning
Lena Ragert Blomgren IT-samordnare
Debora Rizzuto senior forskare
Basile Rommes systemutvecklare
Therese Rydberg Sterner postdoktor
Linnea Sjöberg kommunikatör
Britt-Marie Sjölund Anknuten till Forskning
Maria Wahlberg statistiker
Martina Valletta Anknuten till Forskning
Bolin Wu statistiker
Alberto Zucchelli Anknuten till Forskning